Cmentarz Parafialny w Nowem Bystrem

Pierwszy parafialny cmentarz w Nowem Bystrem położony jest na parceli znajdującej się za domem pod nr 43, na którym początkiem XX wieku zabrakło miejsc grzebalnych. Według źródeł historycznych chowani tutaj było wielu mieszkańców Zakopanego do czasu powstania cmentarza "Na Pęksowym Brzyzku" 
W maju 1912 r. rozpoczęto starania o założenie nowego cmentarza. Starania te uwieńczono wykupieniem gruntu i założeniem nowego cmentarza parafialnego (jest to obecnie dolna cześć istniejącego cmentarza). 
Nowy cmentarz parafialny w Nowem Bystrem został poświęcony przez ks. Piotra Krawczyńskiego w 1915 r. i od tego momentu rozpoczęto na nim pochówki. Położony jest około 150 metrów od koscioła. 
W 1971 r. z braku miejsc grzebalnych następuje pierwsze poszerzenie cmentarza. 
W 1994 r. ma miejsce kolejne poszerzenie cmentarza. W tym samym roku wykonano ogrodzenie wraz z bramami wejściowymi oraz zbudowano drewnianą kaplicę pokrytą gontem, które zaprojektował Stanisław Staszel. 
W październiku 2001 r. wybudowany został grobowiec parafialny, w którym spoczęli poprzedni proboszczowie tej parafii: ks. kanonik Michał Czerwiński i ks. kanonik Stanisław Gacek. 
W czerwcu 2002 r. przy kaplicy postawiono duży, drewniany krzyż. 
W czerwcu 2005 r. na wieży kaplicy cmentarnej umieszczono dzwon "Miłosierdzie Boże" ufundowany przez pewną rodzinę z Ratułowa. Dzwon ten został poświęcony w czasie kanonicznej wizytacji parafii przez ks. bp Jana Szkodonia 26.06.2005 r. 
W październiku 2005 r. obok kaplicy stanął krzyż "Pamięci dziecka utraconego".

bystre-112bystre-97bystre-98wszystkich_swietych_01wszystkich_swietych_03wszystkich_swietych_04wszystkich_swietych_05wszystkich_swietych_06wszystkich_swietych_07