Wyniki wyborów samorządowych 2014 - Gmina Poronin

DrukujEmail

01 Tydzień musieliśmy czekać  na ogłoszenie wyników wyborów samorządowych, które odbyły się  16 listopada 2014 roku.
23 listopada Państwowa Komisja Wyborcza podała tylko zbiorcze wyniki z województw.  Nie możemy podać wyników szczegółowych z uwzględnieniem jak głosowały poszczególne miejscowości w Gminie Poronin.

Z Nowego Bystrego radnymi zostali w okręgu numer  4 Stanisław Kula, który uzyskał 172 głosy a w okręgu numer 5 Stanisław Waliczek jako jedyny kandydat nie był poddany pod głosowanie.

W wyborach na  Wójta Gminy Poronin w pierwszej turze zwyciężył Bronisław Stoch zgłoszony przez KWW "Jedność Tatrzańska", który uzyskał 2222 głosów ważnych - 55%.  PKW podała także, że w Gminie Poronin oddano 4036  ważnych głosów - 46% z czego możemy wywnioskować, że Robert Chowaniec drugi z kandydatów na Wójta uzyskał 1814 ważnych głosów – 45%.  Liczba osób uprawnionych do głosowania w naszej Gminie wynosiła 8694, więc w wyborach uczestniczyło 46% mieszkańców.

Dla wiedzy przyszłych pokoleń nie sposób pominąć informacji jak w pierwszej połowie XXI wieku w europejskim kraju było możliwe przeprowadzenie tak fatalnego sposobu liczenia głosów w wyborach samorządowych. Otóż wybory te można podzielić na demokratyczne i partyjne.

W demokratycznych wyborach głosy oddano w Gminach na Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Radnych. O tych osobach można powiedzieć, że faktycznie wybrani zostali przez wyborców i przed nimi odpowiadają za swoją działalność. Tutaj można powiedzieć, że mieszkańcy mają wpływ na osoby, które zarządzają w Gminach.

W wyborach do Rad Powiatowych i Wojewódzkich obowiązuje już ordynacja większościowa czyli preferowane są poszczególne partie polityczne na które oddano głosy przeliczone następnie metodą D’Hondta. Aby je obliczyć potrzebne są wyniki ze wszystkich obwodowych komisji a te z powodu awarii  systemu komputerowego nie mogły zostać szybko policzone i przesłane. Do tego doszła jeszcze niezwykła ilość głosów nieważnych co w całości spowodowało niebywałe zamieszanie w Państwowej Komisji Wyborczej, która musiała czekać na ręcznie liczone protokoły z Okręgowych Komisji Wyborczych.

Podsumujmy. Burmistrzowie i Wójtowie wybrani w wyborach bezpośrednich muszą współpracować z partyjnie obsadzanymi władzami w powiatach i województwach. Jak sprawdza się w praktyce partyjny system sprawowania władzy możemy w Polsce obserwować nieomal codziennie.