Droga Krzyzowo Po Góralsku

DrukujEmail

01

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy, przed którymi następuje spowolnienie i wyciszenie naszego życia. W ten szczególny czas refleksji i zastanowienia, warto sięgnąć po wydaną właśnie "Droge Krzyzowom Po Góralsku", której autorem jest Zbigniew Długosz z Murzasichla. Ilustracje  wykonał Stanisław Kalata pochodzący ze Stasikówki. Autor swoje dzieło dedukuje św. Janowi Pawłowi II w dziesiątą rocznicę jego śmierci. Czternaście stacji Drogi Krzyżowej napisane wierszem w góralskiej gwarze odnosi się do  naszego wielkiego rodaka i Gazdy Świata św. Jana Pawła II. W zakończeniu autor zanosi modlitwy o jego wstawiennictwo w naszych i całego świata intencjach:


Świynty Janie Pawle II,
Patronie rodzin, małżeństw i ludzi młodyk,
orynduj za nos syćkik, my Cie pytome.
Kie przed ukrzyżowanym Jezusem klynkome,
Jemu nase codziynne sprawy zawierzome.

 

01 (2)01 (3)01 (4)

 Świynty Janie Pawle II,
pytome, coby syćkie pocynte dzieci,
na świat przychodziyły i żyły,
coby kochane i zdrowe były,
z tego piyknego świata sie ciesyły.

Świynty Janie Pawle II,
 pytome za dzieci, coby nie głodowały,
na syćkik kontynentak chlyb powsedni miały.
Z rodzicielskiej miyłości sie ciesyły,
dlo całego świata i kościoła żyły.

Świynty Janie Pawle II,
pytome za młodzież, coby w Boga nie wątpiyła,
za Twoim przykładem Chrystusowym drogom krocyła.
Z Eucharystii i sakramentów świyntyk korzystała,
ze jest pokoleniem świyntego Jana Pawła II, pamiyntała.

Świynty Janie Pawle II,
pytome o powołania do służby Bożej z nasej parafiji:
 coby chłopcy, dziywcynta Boga sie nie wstydziyli.
„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”,
coby to słowo Boskie do młodyk ludzi dociyrało.

Świynty Janie Pawle II,
pytome Cie za takie rodziny,
co sakramentu małżeństwa zawrzeć ni mogom,
coby zgodnie z przykozaniami dzieci wychowali,
za Chrystusem drogę zycio im pokazowali.

Świynty Janie Pawle II,
pytome Cie za syćkie małżeństwa:
coby swojej przysiyngi wiernie dochowali.
Ze przed ołtorzem miyłość, wierność ślubowali,
w wierze Chrystusowej swoje dzieci wychowali.

Świynty Janie Pawle II,
 pytome za przodków, co przed nami żyli,
coby u Boga Ojca przebocynie win otrzymali.
A jak bez pojednanio z Bogiem z tego świata odeśli,
coby na spotkanie z Tobom w cyśćcu sie sposobiyli.

Świynty Janie Pawle II,
 pytome za nasego papieża Franciska,
za biskupów, kapłanów i siostry zakonne,
 bo oni lycom grzysne, chore nase duse,
coby zawse zdązyli namascynio choryk nom udzielić.

Świynty Janie Pawle II,
my Cie w tej drodze krzyzowej ku sobie wołome,
o Twoje orędownictwo u Trójcy Świyntej pytome,
bo my słabi ludzie i cynsto grzysyme,
za Twoim przykładem i wstawiennictwem ku Bogu trafime.


Zbigniew Długosz

Tel. 600 47 47 67