Walne Zebranie Sprawozdawcze Osp Nowe Bystre

DrukujEmail

01 W niedzielę 22 marca 2015 roku w remizie OSP odbyło się Walne Zebranie członków OSP Nowe Bystre, podsumowujące działalność jednostki za 2014 rok. W czasie zebrania przedstawione zostały sprawozdania z działalności OSP, sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za miniony rok. Przedstawiono także plany działalności i plan finansowy na rok 2015.

Zgodnie z porządkiem obrad otwarcia dokonał, wybrany na Przewodniczącego Zebrania, Prezes Zarządu OSP Nowe Bystre druh Stanisław Staszel. Podziękował on za przybycie członkom OSP oraz chłopcom i dziewczętom z MDP. Przywitał także przybyłych na zebranie gości: mł. bryg. Grzegorza Worwę – Z-cę Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem, druha Tadeusza Ciszka – Prezesa Powiatowego i Komendanta Gminnego OSP, Bronisława Stocha – Wójta Gminy Poronin, Stanisława Waliczka – Radnego Gminy Poronin oraz Stanisława Kulę – Sołtysa wsi Nowe Bystre.

Prezentując działalność OSP jeszcze raz pogratulowano druhom odniesionych w minionym roku sukcesów sportowych: II miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych, II miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowo-Pożarniczej, I miejsca w Gminnych i II w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Doceniono także chłopców z MDP, którzy w Zawodach Gminnych zajęli I miejsce a w Zawodach Powiatowych – II miejsce. Młodzi adepci pożarnictwa brali także udział w Wojewódzkim Zlocie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Ważnymi kwestiami poruszanymi na zebraniu było planowane wstąpienie naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz przygotowanie obchodów setnej rocznicy powstania jednostki i związane z tym plany pozyskania samochodu. Przyjęto także wniosek o udostępnianie pomieszczeń w piwnicy remizy klubowi sportowemu LKS „Bystry”.

W czasie zebrania zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej została podjęta uchwała o udzieleniu absolutorium Zarządowi OSP, co zostało przyjęte gromkimi brawami.

nowe_bystre_001nowe_bystre_002nowe_bystre_003nowe_bystre_004nowe_bystre_00501nowe_bystre_007nowe_bystre_008nowe_bystre_009
nowe_bystre_010