UROCZYSTOŚĆ 100-LECIA JEDNOSTKI OSP NOWE BYSTRE, WŁĄCZENIA JEDNOSTKI DO KSRG ORAZ POŚWIĘCENIA NOWEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO

DrukujEmail

04 14 sierpnia 2016 roku jednostka OSP z Nowego Bystrego obchodziła uroczyście swój jubileusz. Świętowano nie tylko 100 lat służby strażaków ochotników wśród nowobystrzańskiej społeczności, ale także włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W czasie uroczystości poświęcono nowo pozyskany samochód pożarniczy SCANIA.

Uroczystość rozpoczęto zbiórką pocztów sztandarowych i pododdziałów na boisku sportowym obok remizy oraz przemarszem do kościoła parafialnego. Tam strażacy wzięli udział we Mszy świętej, sprawowanej w intencji dziękczynnej za 100 lat istnienia straży pożarnej w Nowem Bystrem oraz z prośbą o błogosławieństwo w dalszej służbie. Mszę świętą, pod przewodnictwem ks. mł. bryg. Władysława Kuliga – Kapelana Małopolskich strażaków, koncelebrowali ks. Krzysztof Kocot – Dziekan Dekanatu Czarny Dunajec, który wygłosił homilię, o. Sylwester Laskowski – Kapelan gminny oraz ks. Krzysztof Matuszyk – proboszcz parafii w Nowem Bystrem. 01 W słowie skierowanym do druhów w czasie kazania ks. Dziekan podkreślił doniosłą rolę strażaków w życiu społeczności oraz pogratulował jubileuszu i włączenia jednostki do KSRG, przypominając, że to nie tylko zaszczyt i wyróżnienie, ale również zobowiązanie i odpowiedzialność wobec społeczeństwa. Na zakończenie Eucharystii ks. Władysław wyraził uznanie dla całej jednostki za dotychczasowy trud, poświęcenie i profesjonalizm w służbie Bogu i ludziom oraz złożył serdeczne życzenia, powierzając druhów opiece św. Floriana. Na ręce prezesa Andrzeja Galicy przekazał pamiątkową tablicę z życzeniami oraz wizerunkiem św. Floriana. Po zakończonej Mszy świętej pododdziały przemaszerowały na boisko sportowe, gdzie kontynuowano strażackie święto.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunków i przeglądem pododdziałów oraz wciągnięciem flagi państwowej na maszt i odegraniem hymnu. Wiceprezes OSP w Nowem Bystrem Stanisław Staszel przywitał gości przybyłych na uroczystość. Na trybunie honorowej licznie zebrali się przedstawiciele władz związkowych OSP, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz instytucji związanych z pożarnictwem, a także przedstawiciele władz państwowych różnych szczebli. Na uroczystości nie zabrakło także delegacji z pocztami sztandarowymi z zaprzyjaźnionych jednostek z powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego oraz pocztu sztandarowego nowobystrzańskiego oddziału Związku Podhalan. Obecni byli również mieszkańcy Nowego Bystrego i sympatycy miejscowej OSP.

Wiceprezes odczytał także rys historyczny naszej jednostki. W swoim wystąpieniu wspomniał o dokumentach odnalezionych w 2010 roku pod strzechą domu, w którym mieszkał niegdyś Alojzy Polak. Są one datowane na 1914 rok. Z dokumentu przesłanego z Zarządu Towarzystwa Kółek Rolniczych we Lwowie do Zarządu w Nowem Bystrem wynika, że we wsi została zorganizowana Ochronna Straż Pożarna, która później stała się znaną nam Ochotniczą Strażą Pożarną.

Ważnym punktem apelu było odczytanie aktu włączenia jednostki z Nowego Bystrego do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nasza jednostka działa w KSRG od 19 października 2015, kiedy to decyzję w tej sprawie wydał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz. Akt ten został oficjalnie wręczony Prezesowi Andrzejowi Galicy przez Komendanta Powiatowego PSP w Zakopanem bryg. Stanisława Galicę oraz Naczelnika Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie st. bryg. Pawła Knapika.

02 W czasie uroczystości odznaczono sztandar jednostki oraz zasłużonych druhów. Sztandar został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP RP. Dekoracji dokonał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP a zarazem poseł na sejm RP druh Edward Siarka. Odznaczenie to nadano Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystem za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie pożarowej. W dalszej kolejności odznaczono zasłużonych członków i działaczy OSP Nowe Bystre. Złoty Medal za Zasługi Dla Pożarnictwa po raz drugi nadano druhowi Stanisławowi Staszlowi, wieloletniemu Prezesowi naszej jednostki. Złote Medale za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali druhowie Józef Bubla, Stanisław Kula Jan Mrugała oraz Józef Marusarz. Srebrnym Medalem odznaczeni zostali druhowie Andrzej Żołnierczyk, Tomasz Naglak, Krzysztof Pitoń i Michał Zubek. Brązowe Medale odebrali druhowie Andrzej Galica, Grzegorz Naglak, Zbigniew Tylka, Krzysztof Staszel oraz Grażyna Staszel. Wręczono również odznaki Strażak Wzorowy. Odznaczeni zostali druhowie Jan Antolak, Stanisław Szeliga, Adam Zubek, Damian Kowalczyk, Grzegorz Naglak, Andrzej Galica, Wojciech Zubek, Adam Styrczula, Paweł Gruszka, Dawid Mikołajek i Łukasz Kula. Uroczystość była również okazją do uhonorowania przez Zarząd OSP Nowe Bystre osób działających na rzecz jednostki. W uznaniu zasług i wkładu pracy okolicznościowe dyplomy otrzymały następujące osoby: Wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch, gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz, nadbryg. w st. spocz. Marek Kowalski, komendant powiatowy PSP w Zakopanem bryg. Stanisław Galica, prezes zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP województwa małopolskiego i poseł na Sejm RP dh Edward Siarka, były zastępca komendanta SGSP w Warszawie st. bryg. w st. spocz. Czesław Kosiba, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP powiatu tatrzańskiego dh Tadeusz Ciszek, radny gminy Poronin Stanisław Waliczek, radny gminy Poronin i sołtys wsi Nowe Bystre Stanisław Kula, Związek Podhalan w Ameryce Północnej – koło nr 71, były Dyrektor Szkoły podstawowej, druh sekretarz Władysław Sikora, Maria Polak, Renata Bubla, Stanisława Marusarz, Maria Zubek, Anna Staszel i Danuta Staszel.

Uroczystość była także świetną okazją do oficjalnego przekazania i poświęcenia samochodu bojowego SCANIA, który został pozyskany w 2015 roku. Kluczyki oraz dokumenty od pojazdu na ręce naczelnika druha Józefa Bubli przekazali bryg. Stanisław Galica, st. bryg. Paweł Knapik, druh Edward Siarka oraz Wójt Bronisław Stoch. Następnie naczelnik przekazał kluczyki kierowcy. Obecni na uroczystości księża dokonali poświęcenia samochodu. Rodzicami chrzestnymi pojazdu zostali Pani Krystyna Gruszka oraz Pan Wojciech Zubek.

Uroczysty apel zakończył się przemówieniami zaproszonych gości oraz wystąpieniem naszej miejscowej poetki Antoniny Łacek, która na tę okazję napisała okolicznościowe wiersze. Wiersze wyrecytowali: Poetka oraz jeden z członków MDP Dawid Bubla.

ALARM    Antonina Łacek

Wisi afisz na poł ściany

dziś świyntujom fajyrmany

Basy zgrzypiom od brzyncynio

foszty trzescom od toncynio.

Nom serduszka tak siy ciesom

juz 100 rokow pomoc niesom.

Dziadek z babkom tyz siy pchajom,

bo odznaki dostać majom.

Ty siy nie pchoj, nie dostaniys

za co! Za to po wsi plotkowaniy.

Ty łajdoku.

Dyć jo po straż zadzwoniła

fajka Ci siy zapolyła.

Do miechunka iskra wpadła

zaroz miechur rozerwało,

tabak po izbie roztrzepało,

a jo. Jo ze strachu pod stoł spadła.

Iskry z fajki tak furgały

do bacioka wpadowały.

Kłymbo dymu wylecialo

łoneckami tak śmierdziało.

Zamiast tońca była zwada

bocys, poleciołeś po sąsiada.

Teloś wołoł ze siy Poli

syćka ze wsi przylecieli.

Nawet straż do nos przybyła

to synowo nom rodziła.

Komendant był geologem

łon siy zajon tym porodem.

W dziadku strasno złość powstała

cemuz łona tak wrzescała.

Ty ufermo, Ty ciućmoku

dres siy ze mos kolke w boku.

Wrzescys kiedy kac Ciy myncy

nad cebrzykiem poł dnia ślyncys.

Trza siy przeciy tym radować

śpiewać, tońcyć, narodziny poświyntować.

Ze siy strażak no urodziył

imiy Floryjan bedziy nosiył.

Niek strażacy fest hulajom

do pomocy przyjezdzajom

Wasa słuzba wycyn Duzy

dalse roki

niek Wom scynsciy w straży słuzy.

                                 Scynść Wom Boze.

NASI BLISCY   Antonina Łacek

Wielki strach nam łzy wyciska

przed oczami świat się wali.

Strażak sercem, osoba nam bliska

sen przerywa, gdzieś się pali.

Dostać rozkaz wykonanie

oddać życie za bliźniego.

Jakże wielkie to zadanie

są potrzebni dla każdego.

Dziś stulecie naszej straży

Święty Florian pomocą ich darzy.

Szczęść Wam Boże, w każdej porze.

Niechaj patron zagród i bram strzeże.

Ci co życie swe oddali

mienia innych ratowali.

Niech sumienie w nas się wzruszy

a tym w grobach pokój duszy.

03 Kolejnym ważnym wydarzeniem tego dnia było odsłonięcie tablicy upamiętniającej druha Alojzego Polaka. Był to mieszkaniec naszej wioski, który w czasie I wojny światowej walczył jako ochotnik w Legionach Polskich. Walczył również w wojnie z Rosją bolszewicką w 1920 roku, służąc w 7 kompanii 2 pułku strzelców podhalańskich w stopniu sierżanta. Za swoje dokonania na polu walki został odznaczony Brązowym Medalem Waleczności, Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Niepodległości. Wśród swoich znany był jako działacz społeczny, samorządowy i regionalny. Związany był również z Ochotniczą Strażą Pożarną w Nowem Bystrem. To on reaktywował działalność jednostki i był jednym z pierwszych naczelników. W latach 1933-1939 pełnił funkcję Prezesa OSP. Od 1940 roku czynnie uczestniczył w ruchu oporu i partyzantce, a w 1943 roku został zastępcą Wojciecha Duszy „Szaroty”, dowódcy pierwszego na Podhalu zbrojnego oddziału partyzanckiego Armii Krajowej. Tego samego roku, 10 października, został aresztowany przez gestapo i osadzony w zakopiańskim więzieniu „Palace”. Rozstrzelano go 1 listopada na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej, gdzie spoczywa w zbiorowej mogile. Tablica pamiątkowa, umieszczona na frontowej fasadzie budynku remizy, pomiędzy drzwiami garażowymi, została odsłonięta przez wnuków Alojzego Polaka oraz przedstawicieli OSP Nowe Bystre.

Wszyscy przybyli na uroczystość zostali następnie zaproszeni na obiad do remizy strażackiej, po którym rozpoczęła się zabawa taneczna.

W imieniu Zarządu OSP Nowe Bystre i całej tutejszej jednostki pragniemy przekazać serdeczne podziękowania wszystkim, którzy swoją obecnością przyczynili się do uświetniania obchodzonej uroczystości. Dziękujemy przybyłym gościom oraz wszystkim, od których otrzymaliśmy pisemne gratulacje. Księżom sprawującym Mszę świętą oraz obecnym na niej parafianom i gościom przekazujemy słowa wdzięczności za ofiarę modlitwy w naszej intencji. Przedstawicielom Państwowej Straży Pożarnej z Zakopanego dziękujemy za poprowadzenie naszego święta. Dziękujemy również okolicznym jednostkom OSP oraz mieszkańcom Nowego Bystrego za liczną obecność i chęć dzielenia z nami radości z obchodzonego jubileuszu. Specjalne podziękowania należą się osobom, które pomogły w przygotowaniach do uroczystości. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

tekst: Agata Zubek

Fotografie: Agata Zubek i Zbigniew Sikora nowe_bystre_002nowe_bystre_003nowe_bystre_004nowe_bystre_005nowe_bystre_006nowe_bystre_007nowe_bystre_008nowe_bystre_009nowe_bystre_010
nowe_bystre_011nowe_bystre_012nowe_bystre_013nowe_bystre_014nowe_bystre_015nowe_bystre_016nowe_bystre_017nowe_bystre_018nowe_bystre_019
nowe_bystre_020nowe_bystre_021nowe_bystre_022nowe_bystre_023nowe_bystre_024nowe_bystre_025nowe_bystre_027nowe_bystre_026nowe_bystre_029
nowe_bystre_028nowe_bystre_030nowe_bystre_031nowe_bystre_032nowe_bystre_033nowe_bystre_034nowe_bystre_035nowe_bystre_036nowe_bystre_037
nowe_bystre_038nowe_bystre_039nowe_bystre_040nowe_bystre_041nowe_bystre_042nowe_bystre_043nowe_bystre_044nowe_bystre_045nowe_bystre_046
nowe_bystre_047nowe_bystre_048nowe_bystre_049nowe_bystre_050nowe_bystre_052nowe_bystre_051nowe_bystre_053nowe_bystre_054nowe_bystre_055
nowe_bystre_056nowe_bystre_057nowe_bystre_059nowe_bystre_058nowe_bystre_060nowe_bystre_061nowe_bystre_062nowe_bystre_063nowe_bystre_064
nowe_bystre_065nowe_bystre_067nowe_bystre_066nowe_bystre_068nowe_bystre_069nowe_bystre_070nowe_bystre_071nowe_bystre_072nowe_bystre_073
nowe_bystre_074nowe_bystre_075nowe_bystre_076nowe_bystre_077nowe_bystre_078nowe_bystre_079nowe_bystre_080nowe_bystre_081nowe_bystre_082
nowe_bystre_083nowe_bystre_084nowe_bystre_085nowe_bystre_086nowe_bystre_087nowe_bystre_088nowe_bystre_089nowe_bystre_090nowe_bystre_091
nowe_bystre_092nowe_bystre_093nowe_bystre_094nowe_bystre_095nowe_bystre_096nowe_bystre_097nowe_bystre_098nowe_bystre_099nowe_bystre_100
nowe_bystre_101nowe_bystre_102nowe_bystre_103nowe_bystre_104nowe_bystre_105nowe_bystre_106nowe_bystre_107nowe_bystre_108nowe_bystre_109
nowe_bystre_110nowe_bystre_111nowe_bystre_113nowe_bystre_112nowe_bystre_114nowe_bystre_115nowe_bystre_117nowe_bystre_116nowe_bystre_119
nowe_bystre_118nowe_bystre_120nowe_bystre_121nowe_bystre_123nowe_bystre_122nowe_bystre_124nowe_bystre_125nowe_bystre_126nowe_bystre_127
nowe_bystre_128nowe_bystre_129nowe_bystre_130nowe_bystre_131nowe_bystre_133nowe_bystre_132nowe_bystre_134nowe_bystre_136nowe_bystre_135
nowe_bystre_138nowe_bystre_137nowe_bystre_139nowe_bystre_140nowe_bystre_141nowe_bystre_142nowe_bystre_143nowe_bystre_144nowe_bystre_145
nowe_bystre_146nowe_bystre_147nowe_bystre_148nowe_bystre_149nowe_bystre_150nowe_bystre_151nowe_bystre_152nowe_bystre_153nowe_bystre_154
nowe_bystre_155nowe_bystre_157nowe_bystre_156nowe_bystre_158nowe_bystre_159nowe_bystre_161nowe_bystre_160nowe_bystre_163nowe_bystre_162
nowe_bystre_164nowe_bystre_165nowe_bystre_166nowe_bystre_167nowe_bystre_168nowe_bystre_169nowe_bystre_170nowe_bystre_172nowe_bystre_171
nowe_bystre_173nowe_bystre_174nowe_bystre_175nowe_bystre_176nowe_bystre_177nowe_bystre_178nowe_bystre_180nowe_bystre_179nowe_bystre_181
nowe_bystre_182nowe_bystre_183nowe_bystre_184nowe_bystre_186nowe_bystre_185nowe_bystre_187nowe_bystre_189nowe_bystre_188nowe_bystre_190
nowe_bystre_191nowe_bystre_193nowe_bystre_192nowe_bystre_195nowe_bystre_194nowe_bystre_196nowe_bystre_197nowe_bystre_199nowe_bystre_198
nowe_bystre_200nowe_bystre_201nowe_bystre_202nowe_bystre_203nowe_bystre_204nowe_bystre_205nowe_bystre_206nowe_bystre_207nowe_bystre_208
nowe_bystre_209nowe_bystre_210nowe_bystre_211nowe_bystre_212nowe_bystre_213nowe_bystre_214nowe_bystre_215nowe_bystre_217nowe_bystre_216
nowe_bystre_218nowe_bystre_219nowe_bystre_220nowe_bystre_221nowe_bystre_222nowe_bystre_223nowe_bystre_225nowe_bystre_224nowe_bystre_226
nowe_bystre_227nowe_bystre_228nowe_bystre_229nowe_bystre_230nowe_bystre_232nowe_bystre_231nowe_bystre_233nowe_bystre_234nowe_bystre_235
nowe_bystre_236nowe_bystre_237nowe_bystre_238nowe_bystre_239nowe_bystre_240nowe_bystre_241nowe_bystre_242nowe_bystre_243nowe_bystre_244
nowe_bystre_245nowe_bystre_247nowe_bystre_246nowe_bystre_248nowe_bystre_249nowe_bystre_250nowe_bystre_251nowe_bystre_252nowe_bystre_253
nowe_bystre_254nowe_bystre_255nowe_bystre_257nowe_bystre_256