Maria Zubek „Potocno” stulatka z Nowego Bystrego

DrukujEmail

nowe_bystre_072 25 września 1917 roku urodziła się Maria Zubek z domu Kuźma mieszkanka Nowego Bystrego. Ukończyła Szkołę Powszechną i od dzieciństwa pomagała rodzicom na gazdówce, między innymi pasła owce w Tatrach na Polanie Jaworzynce. W wieku siedemnastu lat wyszła za mąż i do później starości ciężko pracując, zajmowała się swoim gospodarstwem sprzedając nabiał, sery czy mięso na rynku w Nowym Targu i Zakopanem. Była i nadal jest bardzo pogodną osobą, lubianą w sąsiedztwie. Maria Zubek dochowała się pięcioro dzieci, dwunastu wnucząt, siedemnastu prawnuków i sześciu praprawnuków.

24 września 2017 roku odbyły się uroczystości setnej rocznicy urodzin Marii Zubek. W nowobystrzańskim kościele o godzinie 11 odprawiona została msza święta w intencji szanownej jubilatki. Ksiądz proboszcz Krzysztof Matuszyk przekazał solenizantce gratulacje od Metropolity Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, oraz serdeczne życzenia od siebie i wszystkich parafian. Na zakończenie mszy do życzeń dołączyli przedstawiciele Gminy Poronin. Wójt Bronisław Stoch złożył  najlepsze życzenia zdrowia i nieustającej pogody ducha oraz przeczytał listy gratulacyjne, które za jego pośrednictwem przesłali do Marii Zubek Premier Rzeczypospolitej Polskiej Beata Szydło oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Zastępca Wójta Gminy Poronin Andrzej Buńda przekazał życzenia od władz gminy, Rady Gminy i jej mieszkańców. Przedstawiciele Związku Podhalan w Nowem Bystrem Franciszek Wojtkowski i Antonina Łacek przekazali jubilatce gratulacje od wszystkich mieszkańców Nowego Bystrego napisane i odczytane przez naszą nowobystrzańską poetkę:

Nasa Parafianko !
Było to roku pańskiego 1917 kiedy siy urodziyłaś tu pod holami na bystzańskiyj ziymi. To był rok Maryjny cud objawiyń w Fatimiy. Odkąd Bóg doł Ci zyciy krocyłaś kryntymi chodnickami. Wroz z Tobom sła Matka Bozo, wtoryj tak bardzo zaufałaś. W twoik myślak jest upleciony różaniec, modląc siy wymawiałas jyj imiy, zawdziyncałaś swojy zdrowiy i zyciy. Pamiyntne roki pasterki Bozego Narodzynia na Wiktorówkach choć były sędziwe lata i trzaskające mrozy słaś na piechotę coby spotkać siy z Maryjom. Miałaś w sercu swojy smutki, troski, radości. Kciałaś jyj syćko opedzić. Ofiarowałaś sobie i swoją rodzine. Z powrotem prowadziła Ciy Jaworzyńska Pani, błyskające gwiozdy i daleko droga. Kiedy było na świtaniu scynśliwo, umocniono duchowo, wracałaś du domu. Matko Fatimsko sto roków mijo od Twoik objawiyń i sto roków urodzin nasyj jubilatki Maryi. Pytome Ciy, dej jyj siyłe i zdrowiy na dalse roki. My tu syćka zebrani, bliscy, znajomi, sonsiydzi, rodzina, zycymy Ci dużo zdrowio, jesce roz zdrowio.
Scyńś Wom Boze !

Muzykanci zaintonowali „dwieście lat”, które odśpiewali wszyscy obecni w kościele. Dalsze uroczystości jubileuszowe odbyły się w nowobystrzańskiej remizie OSP, gdzie serdeczne życzenia przekazali stulatce jej najbliżsi, sąsiedzi i zaproszeni goście. Nie obyło się bez tortu, lamki szampana i poczęstunku.
Marii Zubek szanownej jubilatce życzymy dwieście lat w zdrowiu i dobrym nastroju !

Składamy podziękowania dla władz Gminy Poronin, księdza Krzysztofa Matuszyka, sołtysa Stanisława Kuli i Rady Sołeckiej za przygotowanie uroczystości i poczęstunku oraz muzykantom, którzy uświetnili ten jubileusz.

nowe_bystre_002nowe_bystre_001nowe_bystre_004nowe_bystre_003nowe_bystre_006nowe_bystre_005nowe_bystre_007nowe_bystre_008nowe_bystre_010
nowe_bystre_009nowe_bystre_012nowe_bystre_011nowe_bystre_013nowe_bystre_014nowe_bystre_015nowe_bystre_016nowe_bystre_017nowe_bystre_018
nowe_bystre_019nowe_bystre_020nowe_bystre_022nowe_bystre_021nowe_bystre_023nowe_bystre_024nowe_bystre_026nowe_bystre_025nowe_bystre_028
nowe_bystre_027nowe_bystre_030nowe_bystre_029nowe_bystre_031nowe_bystre_032nowe_bystre_033nowe_bystre_034nowe_bystre_036nowe_bystre_035
nowe_bystre_037nowe_bystre_039nowe_bystre_040nowe_bystre_041nowe_bystre_042nowe_bystre_043nowe_bystre_044nowe_bystre_045nowe_bystre_046
nowe_bystre_047nowe_bystre_048nowe_bystre_049nowe_bystre_038nowe_bystre_051nowe_bystre_050nowe_bystre_052nowe_bystre_053nowe_bystre_054
nowe_bystre_055nowe_bystre_056nowe_bystre_057nowe_bystre_059nowe_bystre_058nowe_bystre_060nowe_bystre_062nowe_bystre_061nowe_bystre_063
nowe_bystre_064nowe_bystre_065nowe_bystre_066nowe_bystre_067nowe_bystre_068nowe_bystre_069nowe_bystre_070nowe_bystre_071nowe_bystre_072
nowe_bystre_073