Przyjaciele Fundacji Karola Stopki -Zaśwyciyła Gwiozdka

DrukujEmail

Przyjaciele Fundacji Karola Stopki:
• Anna Malacina Karpiel – śpiew
• Krzysztof Czech – opracowanie artystyczne utworów, aranżacja, skrzypce, altówka, śpiew
• Łukasz Leja – basy podhalańskie, kontrabas

Kolęda "Zaśwyciyła Gwiozdka" - słowa: Antonina Łacek / muzyka: Tomasz Żarowski

Zaśwyciyła gwiozdka jasno nad holami,
kce oznajmić radość miyndzy górolami.
W ubogiej stajence w złóbecku na sianiy,
narodziył siy Jezus, słychać tam płakaniy.

Miendzy bydlentami ta Bozo Dziecina,
przy złóbecku klyncy Nojświyntso Rodzina.
Biegnijciy z pokłonem to całe Podhole,
ofiarujciy mu dar kochani górole.

Tym darem niek bedziy Komunio Świynto,
zebyś siy nie spóźniył, o tym zapamientoj.
Dzielciy siy opłatkiem, kolendy śpiywojciy,
radujciy siy syćka, na skrzypeckak grojciy.

Jezu narodzony, Tyś jest Królem w niebiy,
przyjmij te kolendy, my pytome Tobiy.
Z ubogiej stajenki patrzoj na Podhole,
jak twe narodziny świyntujom górole.