„Witoj Jezu pośród nos” - Przyjaciele Fundacji Karola Stopki

DrukujEmail

 „Witoj Jezu pośród nos”  kolęda w wykonaniu Przyjaciół Fundacji Karola Stopki:
• Anna Malacina Karpiel – śpiew
• Krzysztof Czech – opracowanie artystyczne utworów, aranżacja, skrzypce, altówka, śpiew
• Łukasz Leja – basy podhalańskie, kontrabas
Kolęda " Witoj Jezu pośród nos " - słowa: Antonina Łacek, Zbigniew Sikora / muzyka: Tomasz Żarowski

Pojrzyj Baco jak hań gorejy,
Po doliniy łuna jaśniejy.
Bierme gynśle  - basy , idziemy.
Choć kurniawa  moze zdonzyme

Witoj Jezu tutok pośród nos
Słyselimy twój janielski  głos.    
Dej nom Chryste tutok na ziymi.
Miyłość - pokój miyndzy syćkiymi

Jezusicku cyś tam zabłondziył.
Pod turniami ześ siy narodziył.
Zrodziyła Ciy Marja Ponienka   
W sopecce ka spały bydlynta.

Zornicka mu jasno świyciyła.
Holny śpiywoł jedla tońcyła.
Grały basem buka gałązki.
Wieści niesły w świata zakątki  

Łozlygo siy  pikno nowina
Hań w sałasiy Bozo dziecina
W stajynecce w zimniy na sianiy
Po holak siy niesie śpiywanie