ks. Krzysztof Kocot mianowany proboszczem w Czarnym Dunajcu

DrukujEmail

Decyzją Kurii Biskupiej w Krakowie, ks. Krzysztof Kocot - proboszcz parafii Nowe Bystre - przeniesiony został na stanowisko proboszcza parafii Czarny Dunajec.

W ciągu 6 - cio letniego pobytu w Nowem Bystrem, ks. Krzysztof Kocot okazał się bardzo dobrym, starannym organizatorem życia religijnego, wspieranego własnym przykładem głębokiej wiary.

Procesje święta Bożego Ciała przeszły przez Ratułów, przez Nowe Bystre i ze Słodyczek do Nowego Bystrego. Wszystkie w przepięknej, bogatej oprawie strojów góralskich, z przybranymi na trasie ołtarzami. Organizował pielgrzymki do sanktuariów w Polsce i poza jej granicami. W kaplicy na Słodyczkach zainstalował tabernakulum i uzyskał zezwolenie na stałe przechowywanie Sakramentu Ołtarza.

Był także dobrym gospodarzem, troskliwym o mienie parafialne. Dokończył rozpoczęty generalny remont kościoła z wystrojem nowych ścian i sufitu, położeniem nowej, marmurowej posadzki z ogrzewaniem. Odnowił ołtarze, chrzcielnicę, ambonę, organy, obrazy i zabytkową monstrancję. Opracował herb Nowego Bystrego i wkomponował go do panoramy wsi na ścianie chóru. Na placu obok kościoła ustawiony został pomnik Jana - Pawła II, ufundowany przez parafian.

Przeprowadził zagospodarowanie cmentarza: chodniki z płytek betonowych i rejestr własności grobów. Po ustawieniu kontenera, zniknęły z cmentarza zwały śmieci. Rodziny wykazują więcej troski o groby swoich krewnych.

Uporządkował zapisy hipoteczne majątku parafialnego.

Był inicjatorem ufundowania sztandaru dla szkoły w Nowem Bystrem na 140 - lecie jej działalności. Pracował jako kapelan ogniska Związku Podhalan i jako kapelan Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Poronin.

Jest takie powiedzenie, że: " wiara człowieka uzdrawia i góry przenosi". Ks. Krzysztof Kocot wzmacniając wiarę wśród parafian, przekonał ich równocześnie, że potrzebny jest wspólny wysiłek, by zadbać o godny wygląd przybytków tej wiary. Wchodząc do kościoła w Nowem Bystrem, czuje się ciepły nastrój modlitewny.

Decyzja o przeniesieniu ks. Krzysztofa Kocota zaskoczyła żałośnie parafian Nowego Bystrego. Trzeba jednak zrozumieć konieczność jego posłuszeństwa wobec swojego biskupa i podporządkowania się jego decyzji.

Za owocny w wierze i w gazdowaniu czas pobytu na parafii w Nowem Bystrem, składamy ks. Krzysztofowi serdeczne Bóg zapłać i życzymy mu, aby dobry Bóg wspierał go swoimi łaskami w proboszczowaniu na Parafii Czarny Dunajec.

Szczęść Boże

W. Sikora

List ks. Krzysztofa Kocota do wspólnoty parafialnej:

W związku z chorobą księdza proboszcza w Czarnym Dunajcu Ks. Kard. Stanisław Dziwisz zwrócił do mnie z gorącą prośbą o objęcie troską duszpasterską parafii w Czarnym Dunajcu
Na nowego proboszcza Nowego Bystrego ks. Kardynał zamianował kolegę rocznikowego - znany wam, bo tu bywał – ks. Aleksandra Salamona z Nowego Targu. Bardzo proszę przyjmijcie go życzliwie i obdarzcie zaufaniem tak jak kiedyś mnie.
Uroczyste objęcie urzędu przez nowego proboszcza w przyszłą niedzielę na rannej Mszy św. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na tę uroczystość. Wyjątkowość chwili podkreślcie także uroczystym strojem.
Z mojej strony bardzo was proszę o godne przyjęcie i uszanowanie decyzji ks. Kardynała. Zapewniłem ks. Kardynała, że przyjmiecie tę decyzję ze spokojem i zrozumieniem oraz, że dacie świadectwo dojrzałej odpowiedzialności za sprawy Kościoła.
Będziemy się dalej spotykać bo to nie daleko: na spowiedziach, różnego rodzaju uroczystościach oraz w Dunajcu na rynku.
Całej wspólnocie parafialnej, a także rodakom zagranicą za wszystko dziękuję: za wspólne spotkania eucharystyczne i modlitewne, wszelkie zrealizowane prace, za życzliwość, wspólne pielgrzymowanie, a wobec kogo zabrakło mi cierpliwości – przepraszam.
Polecam się waszej modlitewnej pamięci przed wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego, MB Nieustającej Pomocy oraz św. Jana Chrzciciela i zapewniam was ze swej strony ja także będę się za was modlił. A dzieło przez nas wspólnie stworzone niech świadczy o nas na wieki.

Bóg zapłać za wszystko.

 

KURIA METROPOLITALNA Kraków, dnia 6 grudnia 2007 r.

31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3

Nr 3561 /2007

Przewielebny Ksiądz Kanonik Ks. mgr Krzysztof Kocot w Nowem Bystrem

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, z dniem 15 grudnia 2007 roku zwalniam Księdza z urzędu proboszcza parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowem Bystrem i zgodnie z przepisami kan. 539 i 540 KPK ustanawiam Księdza administratorem parafii p.w. Przenajświętszej Trójcy w Czarnym Dunajcu ze wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami proboszcza. Z dniem nominacji przejmuje Ksiądz pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystkie sprawy gospodarcze i duszpasterskie parafii Czarny Dunajec.

Wprowadzenia w obowiązki Administratora Parafii dokona Ks. Kanonik Adam Szostak, wicedziekan dek. Czarny Dunajec.

Udzielam Księdzu pasterskiego błogosławieństwa na pracę w nowej parafii i powierzam opiece Pana Jezusa Dobrego Pasterza.

Stanisław Kardynał Diwisz

Arcybiskup Metropolita Krakowski

KURIA METROPOLITALNA Kraków, dnia 6 grudnia 2007 r.

31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 3

Nr 3562/2007

Przewielebny Ksiądz

Ks. mgr Aleksander Salamon w Nowym Targu

Mając na uwadze dobro duchowe wiernych, z dniem 15 grudnia 2007 roku zwalniam Księdza z obowiązków wikariusza parafii p.w. św. Katarzyny w Nowym Targu i mianuję proboszczem parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Nowem Bystrem. Zgodnie z kan. 527 KPK polecam Księdzu dokonać kanonicznego objęcia ww. parafii wg rytu zawartego w Agendzie Liturgicznej Diecezji Opolskiej (Opole 1981, s. 329-332). Do przeprowadzenia tego aktu prawnego deleguję Ks. Kanonika Adama Szostaka, wicedziekana dek. Czarny Dunajec. Polecam Księdza Bożej opiece oraz błogosławię na trud pełnienia proboszczowskich obowiązków.

Stanisław Kardynał Diwisz

Arcybiskup Metropolita Krakowski