TRIDUUM PASCHALNE

DrukujEmail

Wielki Czwartek
To dzień ustanowienia sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa.

Wieczorem odprawia się Mszę Wieczerzy Pańskiej, która rozpoczyna Triduum Paschalne. Ta Eucharystia jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus przemienił chleb i wino w swoje Ciało i Krew, ofiarował je Ojcu, dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im powtarzanie tego niezwykłego znaku. Na zakończenie wielkoczwartkowej Eucharystii Ciało Chrystusa przenosi się do ciemnicy. Podkreśla to fakt, że Jezus spędził tę noc w więzieniu. Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu jest wyrazem wdzięczności za Eucharystię, jest też czuwaniem w Ogrójcu z Chrystusem, zmagającym się z ludzkim lękiem przed bólem i śmiercią. Tabernakulum pozostaje puste i otwarte, gaśnie wieczna lampka.
Wielkoczwartkowa liturgia zachęca nas do dziękowania Chrystusowi za sakrament Eucharystii i sakrament kapłaństwa. Gest umycia nóg opisany przez św. Jana przypomina o przykazaniu braterskiej miłości. W Eucharystii karmimy się Bożą miłością, którą sami mamy dawać innym.

img1159_miniimg1153_miniimg1156_miniimg1154_miniimg1148_miniimg1147_miniimg1152_miniimg1155_miniimg1149_mini
img1150_miniimg1151_mini