Wszystkich Świętych i Zaduszki

DrukujEmail

1 i 2 listopada 2008 r. W uroczystość Wszystkich Świętych wspominalismy tych, którzy wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem.


Na naszym parafialnym cmentarzu odprawiona została w tej intencji msza swięta. Przy grobach swoich bliskich spotkały się rodziny, przyjaciele, znajomi.
Dzień Wszystkich Świętych przypomina prawdę o powszechnym powołaniu do świętości. Każdy chrześcijanin, niezależnie od konkretnej drogi życia, jest powołany do świętości. Tej pełni człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak zależy, w jakim stopniu przyjmiemy od Boga dar świętości.
2 listopada w dzień zadusznych o godzinie 11:30 odprawiona została msza święta za zmarłych. Modliliśmy się w intencji naszych duszpasterzy, rodzin, przyjaciół i znajomych.

zaduszki 001zaduszki 018zaduszki 016zaduszki 020zaduszki 002zaduszki 009zaduszki 021zaduszki 011zaduszki 023
zaduszki 012zaduszki 022zaduszki 007zaduszki 010