100 Lecie Parafii Nowe Bystre - Odpust - Bierzmowanie

DrukujEmail

W tym roku mija 100 lat od ustanowienia parafii w Nowem Bystrem pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela. Uroczytości rocznicowe objęły setną rocznicę ustanowienia parafii , Odpust obchodzony w święto Jana Chrzciciela oraz Bierzmowanie naszej młodzieży.
Na granicy bystrzańsko-zębiańskiej ksiądz proboszcz Aleksander Salomon oraz przedstawiciele parafian powitali JE Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, który przejechał wraz z banderią konną do naszego kościoła i rozpoczął uroczystą mszę świętą.

Dostojnego gościa powitała bystrzańsko poetka Antonina Łacek.

Czcigodny Arcypasterzu !

Witome Wos piyknie, tutok pod Tatrami
na bystrzańskiej ziemi, między górolami.
Wielkom urocystość mo nasa dziedzina
100-lecie parafii i Sakrament Bierzmowania

Piyknie Wos prosime niek przewielebny Kardynał pobłogosławi tą naszą ziemię nich umocni w nos Ducha Świętego i Chrystusa znamie. Tu nasi pradziadowie swojom wspólnotom, złącyli Ratłów, Słodycki,Kule,Dutkówke, Cyrwiyne i ciesąc siy ze majom jednom wspólnom rodzine.Tu kapłani którzy odeszli wroz z parafią, Kościół pomogli budować, pod wezwaniem Jana Chrzciciela, zeby my mogli siy w nim modlić i z Chrystusem spotykać.
Nasa parafia wdzięcno jest byłemu proboszczowi ks. Krzysztofowi Kocot za owocną pracę w naszej parafii. Tak samo wdzięczni jesteśmy, nasemu księdzu Aleksandrowi Salomon za prace i za to ze łący nos z Chrystusem tym małym opłatkiem lycy nase duse. Pomogo mu w tym Jezus, co na Giewonciy cuwo , spoziyro w nasom doline, jak w parafii zyciy upływo.
Matko Ludźmiersko, gaździono Podhala, pilnuj tyj nasyj ziymi i modlącego siy górola. Dlatego kieruje te słowa, na wasze ręce Eminencjo Kardynale pobłogosław tu wszystkich zebranych i pomóż nam bysmy bronili nasej wiary mocno i wytrwale.

Jego Eminencjo nasz Arcypasterzu !

Cieszy się dziś wioska i radością żyje
Żeś raczył odwiedzić naszą parafie
piękny jubileusz 100-lecie parafii obchodzimy
pobłogosław mieszkańców bardzo Cię prosimy.

Nasz Arcypasterzu proszą Cię matki, Ojcowie
abyś naszej młodzieży udzielił Sakramentu Bierzmowania
przez twoje ręce Eminencjo i Ducha Świętego będzie wiara umocniona
niechaj znak na czole będzie znakiem wiary
żeby każdy kochał Jezusa bez miary.

A my Ojcowie modlić się będziemy, wraz z nami cała parafia
nich cię ma w opiece Jezus i Maryja
niechaj Matka Boga Królowa Tatr, Jaworzyńska Pani
obdarzy Cię zdrowiem umocni łaskami.
Bóg zapłać

Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz dziękując za serdeczne powitanie, wspominał swoją ostatnią wizytę w naszej parafii, którą odwiedził wraz Kardynałem Karolem Wojtyłą. W nawiązaniu do aury wyznał, że prosił w modlitwie do Ojca Świętego Jana Pawła II o pogodę na naszą uroczystość. Ksiądz Kardynał nie był osamotniony w modlitwach o dobrą pogodę. W ostatnich tygodniach Polskę a w szczegolności Południe, nawiedziły silne opady deszczu i powodzie. Niespełna dobę wcześniej oberwanie chmury w sąsiednim Witowie i Dzianiszu spowodowało gwałtowną powódź i znaczne straty materialne. Rano 28 czerwca przeszła nad Nowem Bystrem burza wraz z obfitymi opadami. Wktótce jednak opady ustały a około godziny 11 przez chmury zaczęło przebijać się słońce, które świeciło już do końca uroczystości. W 1997 roku podczas mszy świętej "Pod Krokwią" Papież Jan Paweł II podziękował góralom słowami: "Na was zawsze można liczyć". My przekonaliśmy się , że "Na Ojca Świętego też zawsze możemy liczyć" . Ks. Kardynal Dziwisz parokrotnie wspominał o naszym wielkim rodaku. W homilii nawiązał do setnej rocznicy parafii i do Sakramentu Bierzmowania, który następnie przyjęła z jego rąk nasza młodzież. Msza święta została zakończona uroczystą procesją ze Świętym Sakramentem do kościoła.
Uczestniczyli w niej kapłani,nasi parafianie, zaproszeni goście, przedstawiciele władzy powiatowej i gminnej, druhowie OSP Ratułów Górny i OSP Nowe Bystre. Poczty sztandarowe wystawiły: OSP Ratułów Górny, OSP Nowe Bystre, Szkoła Podstawowa Nowe Bystre, Związek Podhalan Nowe Bystre.

kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-172kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-19kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-181kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-22kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-156kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-179kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-4kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-185kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-174
kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-64kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-14kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-146kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-99kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-100kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-33kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-176kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-25kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-131
kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-127kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-178kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-160kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-180kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-190kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-153kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystrekard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-21kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-139
kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-47kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-149kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-98kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-161kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-101kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-200kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-39kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-121kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-94
kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-147kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-124kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-117kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-4akard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-97kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-187kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-183kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-162kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-189
kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-1kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-41akard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-186kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-151kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-20kard_dziwisz_100_lat_parafii_nowe_bystre-177