Uroczystość Wszystkich Świętych.

DrukujEmail

W piękną ale mroźną niedzielę na cmentarzu w Nowem Bystrem o godz. 11:00 odprawiona została Msza święta połączona z nieszporami i procesją po cmentarzu. Uczestniczyli w niej licznie zgromadzeni parafianie oraz przybyli goście.


Pierwszy Listopad 

Święto zmarłych to dzień zadumy, skupienia 
Który daje nam dużo do myślenia 
Tu człowiek wiecznym snem uśpiony 
A żywym drżą ręce, gdy biją cmentarne dzwony. 

Nie słychać szmeru, głęboka pustka 
Tylko chwiejące chryzantymy, szelest spadającego listka 
Pali się znicz, błyszczą tablice 
Na których słowa są wyryte. 

Tu strażak zginął w płomieniach 
Ratując ludzkie życie naszego mienia 
Dalej napisy, tu rozstrzelani niewinnie 
Oddali życie swojej ojczyźnie 

Tu nad mogiłą stoi postać zasmucona 
Tu dziecko, mąż, tam czyjaś żona 
I żal wewnętrzny za serce ściska 
Boże! Po co zabrałeś, była to osoba bliska. 

Z pochyloną głową wpatrzony w tablice 
Zastanę na ziemi tylko krótką chwilę 
Aż Bóg mnie powoła ... 
Wtedy spotkamy się w ciemnej mogile. 

Antonina Łacek 
.

Każdego roku 1 listopada udajemy się do grobów swoich bliskich, przyjaciół, znajomych. Ten dzień jak żaden inny wyzwala w nas refleksję nad przemijaniem. Zapalając świece na grobach swoich najbliższych, wspominijmy też o osobach których śmierć została odnotowana w Nowobystrzańskich Kronikach: Parafii, OSP i Szkoły Podstawowej. Pamiętajmy o nich i o tych wielu nie wymienionych poniżej mieszkańcach Nowego Bystrego oraz Ratułowa, którzy swoją postawą oraz ofiarnością przyczynili się do rozwoju naszej Parafii i naszych miejscowości. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, 
A światłość wiekuista niechaj im świeci. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. 
Amen

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - http://www.nowebystre.pl/nb/p/2009/2009_11_01

Byli chłopcy byli ,ale sie minyni 
I my sie minieme, po malućkiej chwili...Ludwika Rafacz Królka
1912 - 2009Stanisław Staszel Brzega
1946 - 2007Władysław Staszel Ksieźniok
1923 - 2007Jan Wawrzyniec Bednarz 
1939 - 2007Papież
Jan Paweł II
1920 - 2005Stanisław Staszel "Gacek"
1961 -2004Andrzej Kula "Kaćkos"
1938 -2003ksiądz
Stanisław Gacek 
1936 -2001Kazimierz Trojan
zmarł 24.10.2000rCzesław Staszel
zmarł 5.07.2000rJan Krzysiak
zmarł 5.02.1999rStanisław Bobak
1934 -1988Irena Molek
Grażyna Molek 
zmarły 4.05.1987rFranciszek Rafacz Król
1912 - 1979Józef Staszel
Zosiok
1895 - 1978Ludwika Gąsienica Barbara
1875 - 1977Józef Zubek
Jasicek
1929 - 1976Stanisław Fudala Dożocek
1916 - 1976Jan Staszel Zawodzian
zmarł 9.12.1967rWładysław Staszel Zawodzian
zmarł 1966r.Michał Mulica
1898 - 1965