Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

DrukujEmail

Uroczystość ta obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia.

Modliśmy się o poszanowanie życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Szczególną formą modlitwy jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Uroczysta Msza św. z wyrażeniem woli podjęcia Duchowej Adopcji i złożeniem wypełnionych deklaracji odbyła się o godz. 17:00.

nowe_bystre_23_03_2010nowe_bystre_23_03_2010-6nowe_bystre_23_03_2010-5nowe_bystre_23_03_2010-1nowe_bystre_23_03_2010-7nowe_bystre_23_03_2010-4nowe_bystre_23_03_2010-2nowe_bystre_23_03_2010-3