opłatek Rady Parafialnej

DrukujEmail

odbyło się spotkanie opłatkowe Rady Parafialnej wybranej przez mieszkańców naszej parafii w styczniu 2010 roku.

Przełamując się opłatkiem, życzenia złożyli między innymi
z Nowego Bystrego:

1. Galica Andrzej
2. Lasak Stanisław
3. Strączek Franciszek
4. Żołnierczyk Andrzej
5. Staszel Stanisław
6. Galica Jan
7. Fudala Jan

ze Słodyczek :

1. Kula Stanisław
2. Gruszka Krystyna

z Ratułowa:

1. Zarycki Stanisław
2. Żołnierczyk Andrzej
3. Złoza Władysław
4. Styrczula Jan
5. Staszel Jan 239 A

oraz nowminowani:

1. Jan Szeliga
2. Andrzej Molek
3. Jan Staszeczka

nowe_bystre_06_01_2011-5nowe_bystre_06_01_2011nowe_bystre_06_01_2011-1nowe_bystre_06_01_2011-4nowe_bystre_06_01_2011-3nowe_bystre_06_01_2011-2nowe_bystre_06_01_2011-6