Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

DrukujEmail

Uroczystość ta obchodzona jest, jako Dzień Świętości Życia. Modliliśmy się o poszanowanie życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Szczególną formą modlitwy jest Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Odpawiona została uroczysta Msza św. z wyrażeniem woli podjęcia Duchowej Adopcji i złożeniem deklaracji.

img2848img2853img2852img2850img2851img2854img2849