Boże Ciało 2011

DrukujEmail

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa "Bożego Ciała" 23 czerwca 2011 r. na sumie o godzinie 11 odprawiona została msza święta a następnie wszyscy zebrani udali się z procesją w kierunku Ratułowa.

Przy trasie procesji zostały przygotowane ołtarze:
- pierwszy ołtarz w Nowem Bystrem przed domem Państwa Polaków przygotowali mieszkańcy domów od kościoła w dół Nowego Bystrego.
- drugi ołtarz w Ratułowie obok zabudowań Państwa Staszlów przygotowali mieszkańcy górnej części Ratułowa.
- trzeci ołtarz koło Państwa Bednarzów i Piszczków przygotowali mieszkający w pobliżu parafianie.
- czwarty ołtarz przy moście przed domem Państwa Zubków przygotowali ołtarz mieszkańcy dolnej części Ratułowa.
W procesji licznie uczestniczyli mieszkańcy parafii, goście, członkinie róż parafialnych oraz dzieci komunijne i rocznicowe w strojach liturgicznych. Na uroczystość przybyli też nasi najmłodsi parafianie, którzy pod troskliwą opieką swoich mam tradycyjnie uświetniali procesję: dziewczynki sypiąc kwiaty a chłopcy dzwoniąc dzwoneczkami. W uroczystościach Bożego Ciała uczestniczyli też druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych w Ratułowie i Nowem Bystrem.
Poczty sztandarowe wystawiły:
- OSP Ratułów Górny
- OSP Nowe Bystre
- Szkoła Podstawowa Nowe Bystre
- Związek Podhalan Nowe Bystre
Przy czwartym ołtarzu odbyło się uroczyste zakończenie procesji. Na zakończenie ksiądz Aleksander Salamon złożył podziękowania.
Na pierwszym miejscu podziękował Panu Bogu za pogodę, która wbrew wcześniej zapowiadanym opadom deszczu okazała się słoneczna z lekkimi zachmurzeniami. Na szczęście niesione nieomal przez każdego parasole okazały się nie przydatne.
Następnie ksiądz proboszcz podziękował wszystkim uczestnikom uroczystości Bożego Ciała oraz wszystkim instytucjom i osobom, które przyczyniły się do organizacji i zabezpieczania procesji między innymi:
- Policji i Straży Granicznej, którzy wraz z druhami OSP zadbali o bezpieczeństwo procesji.
- Związkowi Podhalan, który wspomagał organizację procesji
- Muzykantom , którzy muzyką uświetniali uroczystość
- Właścicielom busów, które po zakończeniu uroczystości rozwiozły starsze osoby do domów.

Ze swej strony parafianie i wszyscy uczestnicy tegoroczych obchodów Bożego Ciała pragną przekazać podziękowanie dla księdza Aleksandra Salamona za organizację i przewodzenie tak pięknej uroczystości. Wyrazy wdzięczności przekazujemy też dla organisty Pana Andrzeja Molka i kościelnego Pana Andrzeja Molka.
Bóg Zapłać!

Tekst i fotografie: Zbigniew Sikora

nowe_bystre_boze_cialo_2011-171nowe_bystre_boze_cialo_2011-121nowe_bystre_boze_cialo_2011-193nowe_bystre_boze_cialo_2011-67nowe_bystre_boze_cialo_2011-163nowe_bystre_boze_cialo_2011-27nowe_bystre_boze_cialo_2011-01nowe_bystre_boze_cialo_2011-35nowe_bystre_boze_cialo_2011-13
nowe_bystre_boze_cialo_2011-219nowe_bystre_boze_cialo_2011-64nowe_bystre_boze_cialo_2011-02nowe_bystre_boze_cialo_2011-38nowe_bystre_boze_cialo_2011-225nowe_bystre_boze_cialo_2011-108nowe_bystre_boze_cialo_2011-83nowe_bystre_boze_cialo_2011-41nowe_bystre_boze_cialo_2011-181
nowe_bystre_boze_cialo_2011-190nowe_bystre_boze_cialo_2011-160nowe_bystre_boze_cialo_2011-86nowe_bystre_boze_cialo_2011-73nowe_bystre_boze_cialo_2011-15nowe_bystre_boze_cialo_2011-43nowe_bystre_boze_cialo_2011-60nowe_bystre_boze_cialo_2011-21nowe_bystre_boze_cialo_2011-172
nowe_bystre_boze_cialo_2011-138nowe_bystre_boze_cialo_2011-81nowe_bystre_boze_cialo_2011-130nowe_bystre_boze_cialo_2011-196nowe_bystre_boze_cialo_2011-06nowe_bystre_boze_cialo_2011-09nowe_bystre_boze_cialo_2011-85nowe_bystre_boze_cialo_2011-218nowe_bystre_boze_cialo_2011-05
nowe_bystre_boze_cialo_2011-101nowe_bystre_boze_cialo_2011-118nowe_bystre_boze_cialo_2011-04nowe_bystre_boze_cialo_2011-79nowe_bystre_boze_cialo_2011-226nowe_bystre_boze_cialo_2011-45nowe_bystre_boze_cialo_2011-51nowe_bystre_boze_cialo_2011-221nowe_bystre_boze_cialo_2011-65
nowe_bystre_boze_cialo_2011-75nowe_bystre_boze_cialo_2011-126nowe_bystre_boze_cialo_2011-63nowe_bystre_boze_cialo_2011-165nowe_bystre_boze_cialo_2011-53nowe_bystre_boze_cialo_2011-223nowe_bystre_boze_cialo_2011-000nowe_bystre_boze_cialo_2011-78nowe_bystre_boze_cialo_2011-124
nowe_bystre_boze_cialo_2011-36nowe_bystre_boze_cialo_2011-157nowe_bystre_boze_cialo_2011-184nowe_bystre_boze_cialo_2011-95nowe_bystre_boze_cialo_2011-199nowe_bystre_boze_cialo_2011-99nowe_bystre_boze_cialo_2011-102nowe_bystre_boze_cialo_2011-56nowe_bystre_boze_cialo_2011-211
nowe_bystre_boze_cialo_2011-141nowe_bystre_boze_cialo_2011-57nowe_bystre_boze_cialo_2011-59nowe_bystre_boze_cialo_2011-158