Nauki religii przy tutejszej szkole od dnia 18 go września do 1 go kwietnia 1885 nauczyciel Jakób Bieniarz, dopiero po odbytej wizytacji ck. Okręgowego Inspektora, Wielmożnego p. Aleksandra Duchowicza, który na to zwrócił uwagę Urzędu parafialnego w Czarnym Dunajcu, przybywał na naukę religii wikariusz z Czarnego Dunajca ks. Marcin Krzysica i udzielał tego przedmiotu do końca marca 1886r. W początkach następnego miesiąca tego samego roku, przybył do Nowegobystrego jako Ekspozyt przy tutejszym kościele ks. Leopold Brosig i od tego czasu nauka religii odbywała się regularnie trzy razy w tygodniu.

Na mocy rozporządzenia Wysokiej ck. Rady szkolnej Krajowej we Lwowie z d.17 listopada 1885r.L. 11965 Wysoka ck. Rada szkolna Krajowa postanowiła przeistoczyć dotychczasową szkołę filialną w Zubsuche w przysiółku Nowebystre na szkołę etatową o jednym nauczycielu z dniem 1 go stycznia 1886r. Z uwagi zaś, że szkoła na przysiółku Nowebystre z powodu znacznej rozległości i położenia topograficznego gminy Zubsuche, jako też z powodu znacznej liczby dzieci obowiązanych do nauczania do szkoły z innych przysiółków tej miejscowości - nie czyni zadość potrzebie nauki dla dzieci mieszkańców całej gminy Zubsuche, postanowiła ck. Krajowa Rada szkolna założyć równocześnie w Zubsuche obok szkoły etatowej w przysiółku Nowebystre szkołę filialną na przysiółku na Zębie, która z dniem 1 go lutego 1886 poczęła funkcjonować.

Na mocy rozporządzenia Prześwietnej ck. Rady szkolnej okręgowej z d. 22 grudnia 1885 L. 2727 zamianowany został tymczasowy nauczyciel Jakób Bieniarz przy szkole filialnej w Zubsuche w przysiółku Nowebystre, tymczasowym nauczycielem przy szkole etatowej w Nowembystrem.

                                 Widziałem 23/3 1887 - Aleksander Duchowicz