Dnia 6 kwietnia 1892 objął obowiązki katechety przy tutejszej szkole W. Ks. Józef Hajda, expozyt z Nowego Bystrego. Dnia 6 kwietnia objęła obowiązki nauczycielki dla kobiecych robót ręcznych p. Marya Limmer, żona nauczyciela przy szkole filialnej obecnie już etatowej w Zubsuche na Zębie. Nauka ta odbywała się na trzy razy tygodniowo według polecenia Prześwietnej ck. Okręgowej Rady szkolnej w Nowym Targu.

Widziałem 22/6 1892 Aleksander Duchowicz

W roku szkolnym 1892/3 było dzieci w wieku szkolnym: chłopców 74 dziewcząt 74.
Liczba wpisanych wynosiła: chłopców 71, dziewcząt 68.
Liczba uczęszczających była: chłopców 71, dziewcząt 68.

Na mocy rozporządzenia Wysokich Władz szkolnych dotychczasowy długoletni ck. Inspektor okręgowy dla powiatu myślenickiego i nowotarskiego Wielmożny Aleksander Duchowicz, ustąpił z tutejszego okręgu szkolnego z dniem 21 czerwca 1893, obejmując we wschodniej Galicyi czynności Inspektora okręgowego.
Wysokie Władze ustanowiły osobny dozór dla tutejszych szkół nowotarskiego okręgu szkolnego, powołując na posadę ck. Okręgowego Inspektora Wielmożnego Edwarda Nowotnego, od roku szkolnego 1893/4

Wypada nadmienić bardzo ważną chwilę w szkolnictwie ludowem, a tą jest zaprowadzenie nowych planów naukowych. Reforma nowych planów podyktowana głównie ustawą krajową z dnia 2 lutego 1885 Nr. 28 dz. u.k. zamierza uczynić zadość potrzebie i życzeniom naszego społeczeństwa, usunąć niedostatki i braki, stwierdzone doświadczeniem lat ośmnastu. Pociąga ona za sobą wielkie zmiany w organizacji szkół, wskazuje im liczne nowe zadania, a w wielu zasadniczych punktach zmienia także metodę nauczania. Celem ujednostajnienia nauki, wydano także instrukcję dla nauczycieli, w której są podane wskazówki znakomite dla informacji i pouczenia nauczycieli. Rozporządzenie ck. Rady szkolnej krajowej w sprawie wprowadzenia nowych planów nauki dla szkól ludowych z d. 7 marca 1893. L.1741 obowiązuje już od roku szkolnego 1893/4.
Na podstawie nowych planów ułożono także nowe podręczniki szkolne, które zadość czynią potrzebom większych miast, jak i potrzebom mniejszych miast i wsiom. Trzeba bowiem nadmienić, że szkoły nasze według potrzeb i stosunków mieszkańców dzielą się na dwa typy: Jeden obejmuje znaczniejsze miasta, gdzie będą szkoły rządzące się planem szkół pięcio lub sześcioklasowych i mniejsze miasteczka, rządzące się planem od 1 dno do 4 ro klasowych szkół.

Widziałem 15/12 1893 Nowotny
Wtórnie 16/3 1894 Nowotny.