Rok szkolny 1908/9
W obowiązku szkolnym 67 chł. 47 dz.
Nauka dopełniająca: obowiązanych 21 chł. i 17 dz.

Reskryptem z dnia 5 sierpnia 1909r. l. 38.452 Wysoka ck. krajowa Rada szkolna zamianowała p. Antoniego Cyburta nauczycielem kierującym dwuklasowej szkoły w Białce w tutejszym powiecie. Obowiązki nauczycielskie przy szkole w Zubsuchem Nowem Bystrem pełnił p. Antoni Cyburt od dnia 18/9 1907r. do dnia 25/8 1909r.
( - ) Antoni Cyburt

Od dnie 1 sierpnia 1907 roku, do dnia 1 września 1909roku pełnił obowiązki nauczycielskie przy tutejszej szkole p. Antoni Cyburt, obecny nauczyciel kierujący przy szkole 2 klasowej w Białce.

Od dnia 1 września 1909 roku zamianowana została tymczasową nauczycielką Paulina Pankówna. P. Pankówna pełniła obowiązki nauczycielskie od 1/10 1907r. do 1/9 1909r. w okręgu bocheńskim. Do N. Bystrego przybyła 27/8 1909 roku.

Od 1 marca 1911 przeniosła ck. Rada szkolna okręgowa tymczasową nauczycielkę przy tutejszej szkole p. Paulinę Pankównę, mianując ją tymczasową nauczycielką przy szkole w Kluszkowcach. ( - ) SMróz

Od dnia 1 marca 1910 zamianowała ck. Rada szkolna krajowa Stanisława Mroza tymczasowego nauczyciela w Kluszkowcach - stałym nauczycielem przy tutejszej szkole. Nauki religii udzielał ks. Michał Czerwiński.
( - ) Podpis : SMróz

Od 1 sierpnia 1911 ustanowiono przy tutejszej szkole klasę nadetatową, a ck. Rada szkolna okręgowa zamianowała od 1/8 1911 p. Tadeusza Edmunda Bileckiego nadetatowym nauczycielem.

Od 1 września 1912 zamianowała ck. Rada szkolna okręgowa p. Tadeusza Edmunda Bileckiego nadetatowego nauczyciela przy tutejszej szkole - nauczycielem tymczasowym, a p. Władysławę Maciołowską nadetatową nauczycielkę w Bukowinie - nadetatową nauczycielka przy tutejszej szkole.

Rozporządzeniem z dnia 31/8 1812 l. 16. 7514 ck. Rada szkolna krajowa zamianowała Stanisława Mroza stałego nauczyciela przy tutejszej szkole - stałym nauczycielem przy szkole im. Władysława Jagiełły w Kościelisku. Obowiązki nauczycielskie pełnił w N. Bystrem od 1/9 1910 do 15/8 1912.
( - ) Podpis nieczytelny

Od dnia 1 września 1913 zamianowała ck. Rada szkolna krajowa p. Stanisława Mroza, stałego nauczyciela przy szkole im. Władysława Jagiełły w Kościelisku stałym nauczycielem przy tutejszej szkole - zaś ck. Rada szkolna okręgowa zamianowała p. Tadeusza Bileckiego , tymczasowego nauczyciela przy tutejszej szkole , tymczasowym nauczycielem przy szkole w Ochotnicy - Ustrzyku.

Ze względu na klęski elementarne, jakie w tym roku nawiedziły nasz kraj i ze względu na znaczne opóźnienie zbioru plonów ck Rada szkolna okręgowa na wniosek Rady szkolnej miejscowej zezwoliła rozpocząć rok szkolny w dniu 15 września.