Rok 1914 przyniósł całemu światu niezwykłą niespodziankę - wojnę europejską. Za broń chwyciły najpotężniejsze państwa europejskie, wciągając w wir walki mniejsze państewka. Ostatnim z powodów, który przyczynił się do wybuchu wojny, był mord dokonany na osobie Bratanka Najjaśniejszego Pana - Ferdynanda i Jego małżonce.
Ogólną mobilizacją z d. 1. VIII. 1914. powołany został pod broń, również tutejszy kierownik szkoły p. Stanisław Mróz, wskutek czego, obowiązek nauczania pozostał na p. Wł. Maciołowskiej.
_ Wskutek zamieszek powstałych z wybuchem wojny i wkraczania nieprzyjaciół na ziemię galicyjską, nauka nie rozpoczęła się w normalnym czasie - dopiero R. S.O. okólnikiem z dnia 30. IX. 1914. L.2724 poleciła przeprowadzenie wpisów i rozpoczęcie nauki. Nabożeństwem w dniu 8 października rozpoczęto rok szkolny. Wkrótce jednakowoż, z powodu obawy przed inwazją, nastała przerwa w nauce na przeciąg dwóch tygodni i dopiero od 10 grudnia nauka odbywała się bez przerwy.
Na prośbę p. Wł. Maciołowskiej, zamianowała na czas wojny ck. R.S.O. reskryptem z dnia 19. IV. 1915r. L. 1827. w charakterze zastępczyni - p. Władysławę Piechowicz, uciekinierkę z Drohobycza, żonę tamtejszego adwokata.
- Mimo tak ciężkich warunków wywołanych wojną, frekwencya była dosyć liczna. Rok szkolny zakończono uroczystem nabożeństwem w dniu 30. VI.
Nauki religii udzielał, podobnie jak w zeszłych latach, ks. Michał Czerwiński.


Strzały w Sarajewie oddane do następcy austriackiego tronu
arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w dniu 28 czerwca 1914