Nauka rozpoczęła się z dniem 1/9 niestety znów jeszcze pod znakiem wciąż trwającej wojny. - Starsze dzieci były zwolnione od nauki na czas najpilniejszych robót polnych, gdyż bez ich pomocy bezwarunkowo ludność obejść się nie mogła.
Frekwencya była gorsza niż zeszłego roku, a szczególnie z rozpoczęciem robót wiosennych, nawet dzieci najmłodsze nie uczęszczały regularnie, gdyż potrzebne były do paszenia bydła. - Nauka podobnie jak w ubiegłym roku, odbywała się w jednej sali szkolnej.
Rok szkolny zakończył się uroczystem nabożeństwem w dniu 30 VI 1917.

 

Fotografie Nowobystrzan z roku 1917 ze zbiorów prywatnych 0102