I znów podobnie jak zeszłego roku od 1/9 uczęszczały tylko młodsze dzieci, a dopiero od 15/X wszystkie stopnie pobierały naukę.
-
P. Palejówna zrezygnowała z zajmowanej tu posady, bo warunki życiowe b. ciężkie i postarała się o posadę w Królestwie Polskiem, gdzie wynagrodzenie za pracę było o wiele lepsze i aprowizacja zapewniona.
-
Na jej miejsce zamianowała ck. R.S.O. rozp. z dn. 25/9 1917 L.2523. p. Helenę Misiównę - ta jednak posady nie przyjęła. Przez cały rok udzielała nauki sama p. Maciołowska. Frekwencja z roku na rok coraz gorsza, a to temu winne stosunki wywołane wojną, która trwa dalej, a końca tej pożogi nie widać. Koniec roku był jak zwykle 30 czerwca.