Rozpoczynając ten rok szkolny nie miało się pojęcia jaki on będzie obfity w wypadki dodatnie i niestety także ujemne.
- Rok szkolny rozpoczął się 2 go IX. Dzieci jednak pomimo upomnień ze strony Zarządu szkoły chodziły podczas robót jesiennych b. nieregularnie - wreszcie ukończono roboty polne, - frekwencja się poprawiła - lecz wybuchła choroba zwana "hiszpanką", która grasowała nie tylko w Europie, ale i w innych częściach świata i czyniła ogromne spustoszenia, szczególnie w miastach. I naszej wsi nie oszczędziła - nie było prawie domu takiego szczęśliwego, gdzieby nikt nie chorował. Leżeli pokotem, majacząc w gorączce - często nie miał im kto posłużyć, bo całe rodziny chorowały naraz. Dziwna to choroba - rodzaj influenzy z silną gorączką, przy tem zachodziły różne komplikacje: zapalenie płuc, nerek, zapalenie mózgu. Choroba ta według stwierdzenia lekarzy, była zaraźliwa.
Pochłonęła ta choroba wiele ofiar w powiecie nowotarskim, w niektórych wsiach kilka rodzin całkiem wymarło, iż domy pozostały próżne. W tutejszej wsi umarło na hiszpankę parę osób dorosłych i dwoje szkolnych dzieci. Przerwa w nauce z powodu tej choroby, trwała blisko 2 miesiące. Wreszcie z końcem listopada nauka zaczęła się dalej odbywać i już w Wolnej - Niepodległej Polsce.
Spełniły się marzenia pokoleń - ziściły się przepowiednie - Polska zmartwychwstała!!
Wojna światowa, o którą modlił się nasz wieszcz Mickiewicz - przyniosła nam w darze i zjednoczenie i niepodległość - 0 co tyle krwi polskiej się polało w nieudanych powstaniach. Zbrodnia rozbiorów Polski została pomszczona na mocarstwach, które tego dokonały. Państwa te rozsypały się w gruzy, runęły ich trony.
Nie będę szeroko rozpisywała się o wypadkach dziejowych - te pokaże historia. - Radość w sercu każdego Polaka i każdej Polki, że dożył tej chwili wielkiej - doczekał wolnej Ojczyzny. - Już nie "Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie"- lecz "Ojczyznę wolną pobłogosław Panie"- zaśpiewały dzieci ucieszone, gdy im nauczycielka opowiedziała o wypadkach dziejowych. Dnia 10 lutego odbyło się uroczyste nabożeństwo z okazji otwarcia pierwszego Sejmu polskiego - jako też i dzień 3-go maja obchodzono uroczyście. Dzieci szkolne z odznakami na piersiach, które tak pięknie odbijały na ich białych guńkach i ludność, wzięli udział w nabożeństwie, a po odśpiewaniu, przy ogólnym wzruszeniu pieśni "Boże coś Polskę" - odbył się odczyt w szkole o "znaczeniu Konstytucji 3 - go maja". W dniu tym okna domów udekorowano nalepkami PSL - i urządzono składkę na Dar narodowy
W dniu 30 czerwca uroczystym nabożeństwem zakończono rok szkolny.