Naród polski rozdarty między trzy walczące ze sobą państwa przeżył w czasie wojny światowej największą tragedię. Brat musiał walczyć przeciw bratu, pędzony na rzeż bratobójczą przez zaborcze państwa, z których każde dążyło do tego, by nas zniszczyć. Wojna toczyła się w przeważnej części na ziemiach polskich, które po przesunięciu się przez nie pruskich, austriackich i rosyjskich Hunów - wyglądały jak pustynia. Los dziejowy pomścił się jednak na naszych zaborcach. Upadł carat - a militaryzm pruski przeholowawszy w swej pysze - padł upokorzony, zdany na łaskę koalicji. Runęła też mozaika narodów - Austria, a władca jej Karol - to austriacki Romulus Augustus. Wojna światowa zmieniając gruntownie oblicze Europy przyniosła nam w darze wolność, zjednoczenie ziem polskich i wskrzeszenie państwowości polskiej. Naczelnikiem państwa, zarazem naczelnym wodzem armii polskiej został zasłużony twórca Legionów Józef Piłsudski.
W zaraniu swej państwowości Polska zmuszona walczyć ze swymi sąsiadami okazała, ze naród mimo rozdarcia i długiej niewoli jest w obronie kraju zjednoczony. Odparłszy Czechów, Rusinów i nawałę bolszewicką, Konstytuanta polska przystąpiła do budowy państwowości. Z pracy tej najważniejszą sprawą jest uchwalona Konstytucja marcowa, która jest najbardziej demokratyczną konstytucja w Europie.
Stan nauki i frekwencja w tutejszej szkole przez te lata były słabe. W szkole zachodziły częste zmiany personelu nauczycielskiego. W czasie tym pracowali nauczyciele: Władysława Maciołowska, Władysława Palejówna, Władysława Piechowiczowa, Antonina Tatarówna i Waleria Mrozowa. Religii udzielał tut. Proboszcz ks. Michał Czerwiński.

Od 1/XI. 1921 objął obowiązki nauczycielskie naucz. Stanisław Mróz - po spełnieniu obowiązków wojskowych. Frekwencja w roku szk. 1921/22 lepsza niż w latach poprzednich - pozostawia jednak wiele do życzenia. Z dniem 1/3. 922. objął obowiązki Inspektora Szkolnego p. Jaśnikowski.
Rok szkolny zakończono d. 28 czerwca uroczystem nabożeństwem.
SMróz
1922/23

Widziałem dn.18/I 1923 Jaśnikowski