Rok szkolny rozpoczęto 1 września uroczystem nabożeństwem. Miesiąc grudzień przyniósł naszemu młodemu państwu wielką stratę. Dnia 16 grudnia pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Gabriel Narutowicz padł ugodzony kulą skrytobójcy Eligiusza Niewiadomskiego.
Zamordowano człowieka o światowej sławie uczonego, męża o nieskazitelnym charakterze, który swą wiedzę i siły złożył na ołtarzu Ojczyzny. Wielka to klęska dla narodu! Mord ten sponiewierał cześć narodu, jego nieskalane zbrodnią dzieje i zaognił w życiu publicznem - śmiało można powiedzieć - zanik etyki w społeczeństwie, nieprzebieranie w środkach walki partyj politycznych, działalność niektórych odłamów prasy, dalekich od pielęgnowania ideałów Konstytucji Majowej, a uważających za dobrych Polaków tych, których oni opatentują.
Nauczycielstwo polskie powinno wytężyć swe siły w celu wychowania silnych, czystych charakterów, owianych prawdziwą miłością Ojczyzny, wpajać uczucia praworządności, ofiarności dla państwa naszego, przeciwstawiać najwyższe wartości moralne w narodzie - ohydnemu czynowi zbrodni i wszelkiemu warcholstwu. Zasady te nauczycielstwo powinno wszczepiać tembardziej, że znalazła się część społeczeństwa, która po straceniu skrytobójcy - odbywała nabożeństwa żałobne za jego "świetlaną duszę", uważając go za bohatera narodowego, gloryfikując w ten sposób zbrodnię. Oby ten straszny czyn nie zatruł serc nowego pokolenia!
Następcą śp. Prezydenta Narutowicza został wybrany Stanisław Wojciechowski.

Stan frekwencji w tym roku był następujący:
Obowiązanych 78 - zapisanych 76 - uczęszczających 75.
Obowiązki nauczycielskie pełnili:
Stanisław Mróz, Waleria Mrozowa i nauczyciel religii z tyt. Duszpasterstwa ks. Michał Czerwiński.
Rok szkolny zakończono dn. 28. czerwca.

SMróz