Po półtoramiesięcznej przerwie w nauce ( od 15. XI. 1924. do 1. I. 1925 ) spowodowanej przez przeniesienie się poprzedników pp. Mrozów do Nowego Targu, obowiązki służbowe w szkole powszechnej w N. Bystrem objął nauczyciel Edward Kłoniecki. Pochodzi z byłej Kongresówki; ma za sobą 14 lat pracy na niwie wychowawczej i znaczny dorobek literacki (zasila swemi poezjami wiele pism tygodniowych oraz wydawnictw dla młodzieży, jak: "Płomyk", "Iskry" itp.).
Obarczony zarazem liczną rodziną ( dwie najstarsze córki uczęszczają do gimnazjum w Zakopanem i tamże mieszkają), zmuszony jest pracować ponad normę tj. 36 godzin tygodniowo. Jednakże praca przynosi zadowolenie i nienajgorsze rezultaty. Frekwencja dobra. Nauka trwa od godz. 8- ej rano do 3- ciej po południu ( dwie zmiany w jednej klasie). Obowiązanych 87. Zapisanych 87. Uczęszczających 84
Dwukrotne wiosenne wycieczki pozaszkolne ( jedna aż do Poronina , do tamtejszej szkoły w celu zobaczenia kina i obrazów świetlnych i druga przyrodniczo - geograficzna do bliższej okolicy) sprawiły dziatwie wielką radość i przyniosły korzyść (n.p. niektóre nie widziały nigdy kolei żelaznej, tembardziej kinematografu), a dzień 3 maja, pomimo niepogody, był naprawdę dniem wielkiego święta, prawdziwego wesela i duchowej uczty dla tego dziecięcego światka!...
Dnia 17 czerwca 1925r. wizytował szkołę inspektor p. Wiktor Urbański.

Nauki religii udzielał, podobnie jak w zeszłych latach ks. Michał Czerwiński.
Rok szkolny zakończono uroczystem nabożeństwem w dniu 28 czerwca.

Edward Kłoniecki

Życiorys


Kłoniecki Edward (16 VII 1890 Studzieniec k. Warszawy - 9 XI 1956 Zakopane ).

Nauczyciel, literat. W 1925-26 uczył w szkole podst. w Nowym Bystrem na Podhalu , a w 1926-50 w Zakopanem, w którym bywał już wcześniej, od 1922. W czasie II wojny świat. uczestniczył w Zakopanem w tajnym nauczaniu.

Jego wiersze (wiele o tematyce tatrz.) w 1922-39 ukazywały się często w czasopismach zakop. ("Głos Zakop. ", "Tyg. Zakop. ", "Zakopane " i in.), w "Gazecie Podh. ", a także w ogólnokrajowych czasopismach młodzieżowych i in. (np. "Iskry", "Płomyk", "Orlęta", "Młody Polak", "Skaut", "Dziś i Jutro").

Pisywał też artykuły na tematy zakop. i podh., m.in. kulturalne (o Janie Kasprowiczu , Orkanie , Tadeuszu Malickim , Janie Gąsienicy-Szostaku ), także opowiadania. W 1934-35 był jednym z założycieli i redaktorów szkolnego czasopisma zakop. "Młody Taternik ", które z taternictwem nie miało nic wspólnego.

K. wydał też dwa zbiorki swych wierszy: Świat się budzi (Sosnowiec 1919) i Kwiaty młodości (Za.1933); w tym drugim jest trochę wierszy tatrz., np. Krokus , Gencjany , Staw Smreczyński , ale większość jego obfitej poezji tatrz. jest rozsiana po czasopismach.