Od dnia 1 września 1926 zamianowało Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego Michała Hołowaczuka stałym kierownikiem 2 klasowej szkoły powszechnej w Zubsuchem Nowem Bystrem.

Od dnia 1 września 1926 przeniosła Rada Szkolna Powiatowa w Nowym Targu tymczasowego nauczyciela przy tutejszej szkole p. Edwarda Kłonieckiego, mianując go tymczasowym nauczycielem przy szkole męskiej w Zakopanem.

Rada Szkolna Powiatowa w miejsce p. E. Kłonieckiego zamianowała panią T. Mrydłodówną tymczasową naucz. przy tutejszej szkole od dnie 1 września 1926.

Dotychczasowy inspektor p. W. Taras obejmuje posadę nauczyciela w Seminarium nauczycielskim w Starym Sączu, a na miejsce jego mianuje władza szkolna p. Fr. Niżyńskiego inspektorem szkolnym tutejszego powiatu.
Na mocy rozporządzenie Rady Szkolnej Powiatowej w Nowym Targu z dnia 1/IX 1926 L: 513 , rozpoczęto rok szkolny dnia 15 września 1926 uroczystem nabożeństwem.

Dnia 24 września 1926 założono w Nowem Bystrem Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, w którym pracuje jako dyrektorka p. Tacjana Hołowaczukowa nauczycielka tutejszej szkoły. W czasie świąt Bożego Narodzenia dziatwa szkolna pod kierownictwem nauczycielki odegrała dwa przedstawienia p.t. "Kwiaty polskiej krainy" i "Noc Betlejemską". szkola_1927
W lutym 1927 tutejsza Straż pożarna odegrała przedstawienie p.t. "Chłopi arystokracją". Dochód przeznaczono na cele Straży pożarnej.
Dnia 3 maja obchodziła szkoła uroczystem nabożeństwem, odczytem o znaczeniu Konstytucji majowej, okolicznościowemi deklamacjami i śpiewami; dzieci szkolne odegrały obrazek sceniczny p.t. " Święto 3- go Maja".
Dnia 4 czerwca 1927 Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej odegrało przedstawienie p.t. "W opiece Maryi". Dochód przeznaczono na cele Stowarzyszenia.
W roku szkolnym obowiązanych było 104 zapisanych 95 i uczęszczających 95. Nauki religii udzielał ks. Michał Czerwiński miejscowy duszpasterz.
Rok szkolny zakończono 28 czerwca 1927 roku.

Michał Hołowaczuk

Czyt. 9/VI. 1928r. Niżyński