Rok szkolny rozpoczęto 2 września uroczystem nabożeństwem. Stosunki ogólne ciężkie. Kryzys światowy dotknął po części i Polskę. Ziemiopłody spadły bardzo nisko. Brak gotówki na wsi, a z tem i brak funduszów na potrzeby szkolne dał się dotkliwie odczuć.
Dnia 6. czerwca odbyła się wycieczka do Morskiego Oka ze starszą młodzieżą szkolną.
Dnia 27 czerwca zakończono rok szkolny uroczystem nabożeństwem.
Frekwencja w roku szkolnym była dobra.
Obowiązanych 112
Zapisanych 106
Uczęszczających 106
Obowiązki nauczycielskie pełnili: naucz. Michał Hołowaczuk i Tacjana Hołowaczukowa.
Nauki religii udzielał ks. Michał Czerwiński.