Rok szkolny rozpoczęto dnia 1 września uroczystem nabożeństwem. Dnia 11 listopada tutejsza szkoła obchodziła "Święto Niepodległości", na co złożyły się: referat o znaczenia odzyskania niepodległości, deklamacje i śpiewy.
Dnia 28 lutego 1931r. odbyło się zebranie rodzicielskie w sprawie rozbudowy szkoły. Wybrano komitet składający się z 12 osób, na czele którego stanął tutejszy proboszcz ks. Michał Czerwiński. Powzięto następujące uchwały:
1. Dobudować drugą salę szkolną w stronie południowej.
2. Pokryć dach gontem.
3. Wstawić podłogi w mieszkaniu kierownika i przerobić okna zewnętrzne w całym budynku szkolnym.
Dnia 4 marca odbyło się drugie zebranie rodzicielskie pod przew. Naczelnika gminy Franciszka Majerczyka w obecności 85 ludzi. Kierownik szkoły odczytał umowę z właścicielką ogrodu, która sprzedała 20 m kwadr. za cenę 170 zł. pod budowę drugiej sali szkolnej. Ze względu na to, że gmina odmówiła wszelkiej pomocy materialnej, tutejsi gospodarze uchwalili własnemi siłami odrestaurować budynek i dobudować drugą salę. Na ten cel uchwalono jednogłośnie zebrać po 150 zł. z roli, co dało razem 1050zł., ściąć drzewo z lasu przysiółka Nowego Bystrego i po dwa dni pracy z pod numeru domu.
Dnia 29 maja rozpoczęto budowę drugiej sali. Z dniem 7 czerwca budowę przerwano z powodu pracy w polu.
Dnia 27 lipca rozpoczęto dalszą pracę przy budowie sali. Stolarze, cieśle i murarze szli w zawody by ukończyć budowę przed zbiórkami. Dziennie pracowało przeciętnie 15 robotników. Dobrodziejem szkoły okazał się p. Józef Tylka zast. Naczelnika gminy, który przez cztery tygodnie, od rana do wieczora doglądał robotników i sam pracował bezpłatnie.
Z końcem marca odszedł w stan spoczynku zasłużony działacz na niwie społecznej tutejszego powiatu Pan Wendelin Haber Insp. szkolny. Obowiązki inspektora spełnia dotychczasowy zast. Inspektora Pan Franciszek Niżyński.
Dnia 28 czerwca zakończono rok szkolny uroczystem nabożeństwem.
Frekwencja w roku szkolnym była dobra.
Obowiązanych 136
Zapisanych 133
Uczęszczających 129
Obowiązki nauczycielskie pełnili: Michał Hołowaczuk i Tacjana Hołowaczukowa. Nauki religii udzielał ks. Michał Czerwiński.