Rok szkolny rozpoczęto uroczystem nabożeństwem. Z końcem września 1932 odbyło się nabożeństwo żałobne za duszę śp. Michaliny Mościckiej Pani Prezydentowej. W dniu tym pouczono dziatwę o życiu i pracy Pani Prezydentowej dla Polski. Dnia 1 lutego 1933r. poświęcono jedną godzinę na pogadankę dotyczącą Pana Prezydenta Ignacego Mościckiego.
Dnia 18 lutego obchodziła tutejsza szkoła uroczyście "Święto Morza". Dnia 18 marca obchodziła tutejsza szkoła Imieniny Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 6 rano druh Straży Pożarnej Józef Bazaliński odegrał na trąbce pobudkę. Po nabożeństwie w którem wzięła udział młodzież szkolna, Straż Pożarna i przedstawiciel gminy, odbył się uroczysty poranek w szkole.
Marzenia kierownika szkoły o budowie domu , w którem odbywałyby się zabrania cos w rodzaju domu ludowego spełniają się. Dnia 24 marca odbyło się zebranie rodzicielskie na którem uchwalono odstąpić dobrowolnie część "kamieńca" pod budowę remizy, która w przyszłości ma być przerobiona na salę zebrań rodzicielskich i życia oświatowego w tutejszym przysiółku. Organizatorem w tej pracy okazał się p. Alojzy Polak były legionista, prezes Straży Pożarnej i kasjer Kasy Stefczyka.
Dnia 29 marca1933r. odbyła się wizytacja tutejszej szkoły przez Pana Marjana Sawickiego Inspektora Szkolnego.
Frekwencja w r. 1932/33 była dobra.
Rok szkolny zakończono dnia 13 czerwca 1933r.
Obowiązanych 123
Zapisanych 123
Uczęszczających 123
Nauki religii udzielał ks. Michał Czerwiński miejscowy duszpasterz.

Widziałem
Sawicki Marian 1934
Zast. Insp. szk.