Dnia 20 sierpnia 1934r. rozpoczęto rok szkolny uroczystem nabożeństwem w miejscowym kościele parafialnym. Skład Grona nauczycielskiego:
1) p. Michał Hołowaczuk - kier. szk.
2) p. Tacjana Hołowaczukowa - naucz.
3) ks. Michał Czerwiński - katecheta
Wykaz zapisanych na naukę: 133
Dnia 11 listopada nasza szkoła obchodziła Święto Niepodległości. Zainteresowanie dzieci było ciekawe. Zdawało się, że to ludzie dorośli, samorzutnie założyły komitet obchodu, podzieliły deklamacja i z prośbą udały się do grona nauczycielskiego, by nauczyć śpiewu. Uroczystość odbyła się w tutejszej szkole, przeplatana deklamacjami i śpiewami. Obecni byli rodzice , dzieci, Straż Pożarna, Zarząd i Rada Nadzorcza Kasy Stefczyka. Odśpiewaniem Hymnu Państwowego zakończono uroczystość.
Dnia 22 grudnia zakończono I półrocze r. szk. 1934/35.
Dnia 16 stycznia 1935r. rozpoczęto II półrocze 1934/35.
Dnia 1 lutego obchodziła tutejsza szkoła Imieniny Pana Ignacego Mościckiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polski - uroczystem nabożeństwem i porankiem w szkole.
Dnia 17 lutego kółko amatorskie przy kole Towarzystwa Popierania Budowy Szkół powszechnych odegrało obrazek sceniczny p.t. "Zrękowiny i Guzdrały". Dochód przeznaczono na Towarzystwo oraz Ochotniczą Straż Pożarną.
Dnia 3 marca 1935r. kółko amatorskie odegrało obrazek sceniczny p.t. "Makolągwa na urlopie" i "Zrękowiny u Guzdrały".
Dnia 17 marca urządziła tutejsza szkoła Imieniny Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego dla starszych. Po nabożeństwie pochód z muzyką góralską na czele ruszył do szkoły przy udziale 280 ludzi z gromad Ciche - Ratułów - Międzyczerwienne - Ząb i Nowe Bystre. Z gości przybyli ze Zakopanego członkowie Zarządu Związku Legionistów pp. Adam Dobrodzicki, Dyrektor Szkoły przemysłu drzewnego Skulski i Jaworski. Po zagajeniu zebrania przez Kierownika Szkoły i referacie Tacjany Hołowaczukowej przemówił do zebranych Pan Adam Dobrodzicki i przedstawił zebranym stan gospodarczy Polski przed rokiem 1926 i po tymże roku - następnie dzieci szkolne odegrały obrazek sceniczny p.t. Cześć Komendantowi. Dla dzieci szkolnych urządzono obchód w dniu 19 marca, na który przybyli rodzice dzieci, miejscowa Straż Pożarna, Zarząd i Rada Nadzorcza Kasy Stefczyka.
Dnia 22/III i 24 kwietnia kółko amatorskie odegrało 2 przedstawienia: Kwiat Polskiej Ziemi i Nowsze swaty. Staraniem Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej i Grona Nauczycielskiego odbyło się zebrania mieszkańców tutejszego przysiółka i gromady Ratułów w sprawie zawierania układów konwersyjnych z dłużnikami. Na powyższe zebranie przybył prelegent za Zakopanego p. Jaworski, sekretarz Związku Legionistów.
W roku 1934 odbyły się wybory do rad gromadzkich na mocy nowej ordynacji wyborczej, z tutejszego przysiółka wybrano 8 radnych między innymi wybrano i kierownika tutejszej szkoły. W marcu odbyły się wybory do gmin zbiorczych - (gromada Zubsuche została wcielona do gminy Poronin) - z tutejszego Przysiółka został wybrany Alojzy Polak radnym, a później następcą wójta gminy Poronin.
Dnia 3 maja obchodziła tutejsza szkoła uroczystem nabożeństwem, odczytem o znaczeniu Konstytucji majowej, okolicznościowymi deklamacjami i śpiewami.               12 maja 1935 roku umiera Marszałek Polski Józef Piłsudski
Józef Klemens Piłsudski
ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie pod Wilnem, zm. 12 maja 1935

Dnia 12 maja 1935r. o godzinie 20 minut 45 życie zakończył Józef Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski, Wódz i Wychowawca Narodu. Ten Największy na przestrzeni całej naszej historii Człowiek z głębi dziejów minionych "moc Swego Ducha czerpał a nadludzkiem wytężeniem myśli drogi przyszłe odgadywał" Przekazał narodowi dziedzictwo myśli o honor i potęgę Państwa dbałej. Ten Jego Testament, nam przekazany przyjąć i udźwignąć mamy. Niech żałoba i ból pogłębią w nas zrozumienie naszej - całego Narodu - odpowiedzialność przed Jego Duchem i przed przyszłemi pokoleniami (z orędzia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do Narodu w dniu 12 maja 1935r. po śmierci Wielkiego Marszałka). 

Wieść tak straszna i smutna o zgonie Marszałka Józefa Piłsudskiego doszła do tutejszego przysiółka dnia 13 maja o godzinie 10 - natychmiast zawiadomiono Zarząd Kasy, Urząd parafialny i Zarząd Straży Pożarnej. Z dziećmi urządzono pogadankę na temat "Marszałek Józef Piłsudski nie żyje". Dnia 17 maja urządzono żałobną akademię ku czci śp. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Katafalk przystrojono kwiatami doniczkowemi, trumnę przykryto sztandarem państwowym i przed trumną umieszczono portret śp. Józefa Piłsudskiego. W czasie nabożeństwa pełnili straż honorową dzieci szkolne, 4 druhów Straży Pożarnej i 3 b. legionistów z tutejszego przysiółka. 
Po nabożeństwie na rynku przed kościołem odczytano Orędzie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do narodu i zarządzono 2 minutowe milczenie. 
W pogrzebie, który odbył się dnia 18 maja w Krakowie, wzięło udział 6 obywateli z tutejszego przysiółka.

Dnia 29 maja odbyła się wizytacja tutejszej szkoły przez Pana Marjana Sawickiego podinspektora szkolnego tutejszego powiatu.
Rok szkolny 1934/35 zakończono 15 czerwca uroczystem nabożeństwem i porankiem w sali szkolnej.

Kronika wakacyjna:
W lipcu dano nowe ogrodzenie około szkoły. Przeprowadzono remont w mieszkaniu Kierownika szkoły. Pokój większy odmalowano - zakupiono pomoce naukowe do ćwiczeń cielesnych, piłkę siatkówkę i nóż introligatorski.