Rok szkolny rozpoczęto dnia 3 września w myśl zarządzenia Pana Ministra Wyznań religijnych i oświecenia o organizacji roku szkolnego z dnia 4 maja 1935 (Dziennik Urzędowy M.W.R. i O.P. Nr. 4 poz. 36.)- uroczystem nabożeństwem w miejscowym kościele.
Dnia 8 września 1935r. odbyły się wybory do Sejmu w myśl nowej ordynacji wyborczej. Posłami zostali wybrani 1) Bodziony Jakób kierownik szkoły powiatu Nowy Sącz, 2) Łobodziński kupiec z Nowego Sącza.
Dnia 8 października odbyła się wizytacja szkoły przez Pana Marjana Sawickiego podinspektora szkolnego.
Wykaz obowiązanych i zapisanych na naukę: 132
Uwagi: z poza obwodu uczęszczają dzieci z Ratułowa, gdyż do tej szkoły maja bliżej.

Dnia 11 listopada obchodziła tutejsza szkoła 18 letnią Rocznicę Odzyskania Niepodległości uroczystem nabożeństwem, śpiewem i deklamacjami. Ażeby uczcić godnie rocznicę na zebraniu odbytem dnia 10 listopada w szkole przy udziale ponad 100 ludzi uchwalono rozpocząć z dniem 12 listopada budowę nowej drogi Poronin - Ząb - Nowe Bystre - wybrano komitet, w skład którego weszli: Kierownik szkoły, Alojzy Polak podwójci i Józef Tylka podsołtys. Na zebraniu uchwalono podpisać deklarację przez właścicieli gruntów , przez które będzie prowadzić droga , Dnia 12 listopada przyjechał drogomistrz ze Zakopanego, który dokonał wytoczeń drogi, a zebrana ludność wzięła się od razu do pracy.
Dnia 14,15 i 16 listopada odbyła się wycieczka naukowa rejonu Poronin. W powyższej wycieczce wzięło udział grono nauczycielskie tut. szkoły.
Dnia 22 grudnia zakończono pierwsze półrocze r. szk. 1935/36. Dnia 1 lutego obchodziła tutejsza szkoła uroczyście dzień Imienin Pana Ignacego Mościckiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nabożeństwem i akademią w szkole, na którą złożyły się: odczyt kier. szkoły, deklamacje przeplatane śpiewem dzieci szkolnych.
Dnia 12 maja w pierwszą rocznicę zgonu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się nabożeństwo żałobne w tut. kościele.
Dnia 17 czerwca odbyła się wycieczka do Kuźnic w celu zwiedzenia Kolei linowej( Kuźnice - Kasprowy ) oraz dworca kolejowego.
Rok szkolny zakończono uroczystem nabożeństwem w dniu 21 czerwca.

Kronika wakacyjna:
Dnia 1 lipca 1936r. przystąpiono do roboty nowych ławek w myśl przepisów Władz szkolnych. Wykonaniem roboty zajął się Jakub Tylka miejscowy stolarz. Zrobiono 21 Ławek nowych do sali Nr. 1