Rok szkolny rozpoczęto dnia 3 września 1936r. uroczystem nabożeństwem odprawionym w miejscowym kościele. 
Rozporządzeniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego został p. Marian Sawicki podinspektor tutejszego obszaru szkolnego przeniesiony na równorzędne stanowisko do Gorlic. Rozp. M. W. R. i O. P. został zamianowany podinspektorem szkolnym w tutejszym obwodzie P. Kazimierz Mazurkiewicz. 
Skład Grona Nauczycielskiego: 
1) Michał Hołowaczuk kier. szk. 
2) Tacjana Hołowaczukowa - naucz. 
3) ks. Michał Czerwiński naucz. religii 
Wykaz obowiązanych i zapisanych na naukę: 149 
Dnia 11 listopada obchodziła tutejsza szkoła wraz z miejscowymi organizacjami Rocznicę Niepodległości, uroczystem nabożeństwem, śpiewami i deklamacjami. Na zebraniu rodzicielskim odbytem w dniu 10 listopada uchwalono dalej pracować nad dokończeniem rozpoczętej budowy drogi Nowe Bystre - Ząb. 
Dnia 24 grudnia 1936r. urządzono Gwiazdkę dla najbiedniejszych dzieci z Nowego Bystrego . Wybrany Komitet zebrał 52 zł., za które zakupiono ubranka, koszulki, skarpetki i sweterki. Rozdanie odbyło się przy choince w obecności rodziców i Przewielebnego Księdza Kanonika. Po odegraniu obrazka scenicznego p.t. Pod choinką, rozdano zakupiony materiał między dzieci. Pracą nad zorganizowaniem Komitetu, jak i dalszą pracą zajęła się miejscowa nauczycielka p. T. Hołowaczukowa. 
Dnia 22 grudnia zakończono I półrocze roku szkolnego 1936/37.  W grudniu w I oddziale wybuchła epidemia odry. 
Dnia 1 lutego obchodziła tutejsza szkoła uroczyście dzień Imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej P. Ignacego Mościckiego nabożeństwem i porankiem w szkole. 
Dnia 10 maja wizytował tutejszą szkołę Pan Władysław Józef Koszyk inspektor szkolny tutejszego powiatu. 
Dnia 2,3 i 4 czerwca wzięła udział młodzież szkolna w wycieczce do Krakowa i Wieliczki w ogólnej liczbie 10 dzieci, pod hasłem Młodzież Podhala do Krakowa i Wieliczki. Koszty wycieczki pokryła młodzież z własnych funduszów, zaś dla najbiedniejszych Kasa Stefczyka w Nowem Bystrem. 
W roku szkolnym urządzono 3 przedstawienia, dochód przeznaczono na bibliotekę i nowe ławki do sali Nr.1. 
Rok szkolny zakończono 21 czerwca1937r. 

Uwaga brak wpisów w Kronice za rok : 1938, 1939, 1940, 1941, 1942

1941_klasa_III Rok 1941 klasa III nowobystrzańskiej Szkoły z jej Kierownikiem Michałem Hołowaczukiem. Zdjęcie z archiwum rodziny Lassak "Zgielnica"