Pracę w roku szkolnym 1957 / 58 rozpoczęto w składzie; ob. Szeliga Jadwiga p.o. Kier. szkoły, ob. Bałek Maria, Sikora Władysława, Sikora Władysław oraz jako nauczyciel religii ks. T. Zalarski.

13.X.1957 r. Odbyło się w tut. szkole zebranie członków Ogniska ZNP Poronin . Obecni byli nauczyciele ze Zębu , Sierockiego , Suchego, Poronina , Gliczarowa i Białego Dunajca Górnego i Dolnego. Po części poświęconej życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego, odbyła się towarzyska herbatka, która przeciągnęła się do późnych godzin wieczornych. Nauczyciele pokazali miejscowemu społeczeństwu, że można się dobrze bawić bez alkoholu. Na zdjęciu grupa nauczycieli biorących udział w szkoleniu. spotkanie_ZNP
W marcu 1958r,odwiedził szkołę Ob Neiser - inspektor powiatowy który po trzydniowej bardzo dokładnej wizytacji pozostawił pochlebną opinię o pracy całego grona która mimo dezorganizacji powodowanej częstym przebywaniem na urlopach ob. Sikory Władysławy, dała dobre wyniki zarówno w pracy dydaktycznej jak i wychowawczej. Dzięki pomocy Wydziału Oświaty w N. Targu, Prez.Gr.Rady Narodowej w Zubsuchem i mieszkańców wsi otrynkowano i wymalowano mieszkanie kier.szkoły, wybudowano nowe ustępy oraz rozpoczęto elektryfikację szkoły. Ponieważ ob. Sikora Władysława w kwietniu odeszła na urlop macierzyński pracę w szkole dokończyły trzy pozostałe siły. I_komunia_sw_1958 Na zdjęciu dzieci po I Komunii Św. siedzą od prawej: ks. Tadeusz Zalarski , kier. szk.Jadwiga Szeliga i Władysław Sikora.




Klasyfikacja uczniów za rok szkolny 1957 /58 przedstawia się następująco:

 

Klasa Razem Promowani Niepromowani
I 39 30 9
II 17 13 4
III 28 18 10
IV 30 20 10
V 19 13 6
VI 11 7 4
VII 7 6 1
Razem 151 107 44


Nowe Bystre 25.VI.58.