Z dniem 1 września 1959r. obowiązki kierownika szkoły objął Władysław Sikora.
Obowiązki kierownika szkoły objąłem z polecenia Inspektoratu Oświaty ponieważ żaden z kandydatów po obejrzeniu szkoły i wioski ,nie wyraził zgody na objęcie kierownictwa.Powodem rezygnacji kandydatów z kierowania tutejszą szkołą są warunki życia i pracy w szkole. Wioska nie ma żadnego połączenia komunikacyjnego ze światem. Do Poronina [ najbliższy przystanek PKP i PKS] jest 7 km błotnistej, wyboistej drogi, po której nawet motocyklem trudno jest dojechać. Podobnie do Czarnego Dunajca jest 16 km drogi w większości polnej. Pozostaje jako podstawowe, dojście do Zakopanego tj. pieszo 3,5km do kolejki na Gubałówkę i zjazd kolejką do Zakopanego. Wszelkie zakupy trzeba przynosić na plecach. Wieś nie ma połączenia telefonicznego. Najbliższy telefon na poczcie w Zębie [ 2,5 km ].Łącznie z oczekiwaniem na zamówioną rozmowę i na dojście trzeba poświęcić nawet pół dnia. Przez wioskę od Ratułowa pod Gubałówkę prowadzi wąska, błotnista, tylko na niektórych odcinkach wysypana kamieniami droga.W czasie ulewy lub wiosennych roztopów najbezpieczniej jest iść samym środkiem gdyż tu najłatwiej jest natrafić na kamienie.

 Moja poprzedniczka pani J.Sz. była nauczycielką bardzo wartościową, obowiązkową i wyrozumiałą dla dzieci.(...)W atmosferze napięcia, nieufności i wrogości ,kierowniczka uniosła się honorem i złożyła rezygnację z kierowania szkołą oraz podanie o przeniesienie do pracy w innej miejscowości. Inspektor Oświaty przyjął jej rezygnację i dał jej przeniesienie do Szkoły Podstawowej w Dzianiszu. Należy podkreślić, że na tutejsze możliwości zrobiła dużo dla szkoły. Kończyła remont mieszkania, ogrodziła parcel szkolną, pobudowała nowe ustępy. Wspólnie pracowaliśmy nad poprawą poziomu pracy szkoły, co przy brakach w obsadzie nauczycieli nie mogło dać szybkich efektów. Za trud, czas i wysiłek organizacyjny należy się jej uznanie na kartach kroniki dla pamięci potomnych, zaś morał z pobytu w Nowem Bystrem ona sama znajdzie i wykorzysta w dalszym życiu.

Obejmując obowiązki kierownika szkoły zdaję sobie sprawę z tego ,że nie będzie to łatwe zadanie i fatum niepowodzeń może również stanąć na mojej drodze.Protokół przekazania pomocy szkolnych

Rok szkolny został rozpoczęty 1 września 1959r.W szkole będziemy pracować w składzie :

Władysław Sikora - po. Kier. szkoły
Kamila Toporowska - przed wojną uczyła na Kresach Wschodnich Nauczycielka języka polskiego
Maria Bałek - nauczycielka
Bronisława Skupień - absolwentka Lic. Ped. w Starym Sączu
Irena Liber - absolwentka Lic.Ped.w Starym Sączu
Ks.prob.Tadeusz Zalarski - nauka religii

 

28 listopad 1959r.
Szkoła ma telewizor "Belweder 2".Jest to drugi telewizor we wsi. Pierwszy zakupił dla siebie ks. proboszcz. Jak doszło do zakupu? Na wywiadówce okresowej zaproponowałem rodzicom, żeby się złożyli po 20 zł. na zakup telewizora dla szkoły. Oczywiście trzeba było wytłumaczyć, co to za aparat i jak szkoła może go wykorzystać. Zebrano 2449 zł.
Zakupu dokonałem razem z Władysławem Staszelem - Zawodzianem. Od kolejki na Gubałówce do szkoły nieśliśmy go na ramionach -przywiązany kocem do żerdzi ! Codziennie wieczorem zbiera się pełna sala ludzi chętnych do oglądania programu telewizyjnego. Gdy na ekranie pojawia się np. balet, to starsze kobiety złorzeczą "jak takie weredy się nie wstydzą!"

Rok 1959 dla rolników nie był zbyt przychylny. W okresie lata częste i ulewne deszcze zgnoiły siano w kopach i powaliły owsy, co obniżyło ich plony. Jesień ciepła i sucha. Gospodarze w dogodnych warunkach wykopali ziemniaki i przygotowali się do zimy. FOT-05 Absolwenci klasy siódmej z rodzicami i nauczycielami.
W pierwszym rzędzie od lewej siedzą:Maria Bałek , Kamila Toporowska, Władysław Sikora, ks.Tadeusz Zalarski,Bronisława Skupień i Irena Liber.


23 czerwca 1960r. Zakończony został rok szkolny 1959/60.
Pod koniec roku szkolnego uczniowie starszych klas wyszorowali zewnętrzne szalunki ścian budynku szkolnego. Po wyschnięciu zaimpregnowano je jasną karboliną, co dało im kolor jasnego miodu.

 ODPIS Protokołu zdawczo - odbiorczego wykonany przez W. Sikorę na podstawie oryginału pisanego ołówkiem chemicznym nie nadającym się do kserowania.

Protokół z przekazania inwentarza szkolnego przez ob. Jadwigę Szeliga ,Ob. Sikorze Władysławowi w obecności komisji złożonej z Ob. Bałek Marii nauczycielki tut. szkoły i Staszla Władysława przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego. W dniu 25.VII.59r. Stwierdzono, że w inwentarzu szkolnym znajdują się następujące przedmioty: MEBLE - ławki starego typu - czternaście, ławki nowego typu - trzydzieści, tablice duże - dwie tablice małe - trzy, szafy - dziewięć, szafki apteczne - trzy, stoły - cztery, katedra - jedna, stopień pod katedrę - jeden, krzesła - pięć, krzyże - cztery, Godło Polski - cztery, umywalki - dwie, radioodbiornik "Polonez", zegar - jeden.
POMOCE NAUKOWE DO JĘZYKA POLSKIEGO:ilustracje do bajek - trzy, obrazy różne - dwa, tablice ortograficzne - jedenaście.
POMOCE NAUKOWE DO MATEMATYKI: kątomierz - jeden, cyrkle - trzy, linia - jedna, zegary - dwa, liczmany dla klasy pierwszej - komplet, liczydła - dwa ekierka - jedna, sześciany - dwa.

 


FIZYKA : elektroskop - jeden, kompas - jeden, ogniwo Volty - jedno, model dzwonka elektrycznego - jeden, areometr - jeden, barometr rtęciowy, dźwignia dwustronna - jedna ,menzurka - jedna ,oprawa do ,,żarówek - jedna, klucz wyłącznik owy - jeden,, przyrząd do powstawania prądu indukcyjnego laski ebonitowe - dwie, magnesy sztabkowe - dwa, komplet obciążników - jeden lupa - jedna , naczynia blaszane - trzy, ogniwa leclachego - dwa, palniki spirytusowe - dwa, igła magnetyczna - jedna komplet do ćwiczeń z magnetyzmem - jeden, aparat projekcyjny - jeden, schemat rezonansu obrazy barwne - trzynaście, dynamometry - dwa termometr pokojowy - jeden, pryzmat - jeden , soczewki - dwie.
CHEMIA : statywy - dwa , parowniczka - jedna, łyżeczka metalowa - jedna ,płytki metalowe - komplet, tygielek - jeden, obrazy barwne - dwa, odczynniki różne - pięćdziesiąt , kolba - jedna.
HISTORIA: portrety - trzy, ilustracje bitew - trzy, ilustracje barwne - dziewięć, ilustracja Sejm PRL - jedna.
GEOGRAFIA : globus - jeden widoki miast - dwadzieścia dwa widoki zajęcia - sześć obrazy barwne - siedem ilustracja przekroju skorupy ziemskiej - jedna widok dziedzińca zamku - jeden albumy - siedem mapy na płótnie - dwadzieścia mapa oprawiona - jedna mapa konturowa - jedna mapy atlasowe - siedem stojak na mapy - jeden.
BIOLOGIA : akwarium - jedno, album Miczurina, ilustracje barwne do botaniki - osiem wykaz lekar.i pospolitych roślin Europy - jeden rośliny lecznicze i przemysłowe ilustr. - trzynaście obrazy barwne do botaniki - szesnaście systematyczny przegląd ptaków - jeden systematyczny przegląd ssaków - jeden obrazy barwne do zoologii - dwadzieścia cztery inne obrazy barwne do zoologii - cztery obrazy barwne do anatomii - cztery.
PRACE RĘCZNE - RYSUNEK : obrazy barwne - dwanaście nóż do cięcia tektury, warsztat stolarski - jeden
WYCHOWANIE FIZYCZNE : komplety łucznicze - trzy, łuk - jeden granat - jeden siatka - jedna piłka - jedna stół do ping - ponga - jeden stojaki do ping - ponga - dwa siatka - jedna rakietki - dwie komplety nart - trzy, dres do ćwiczeń - jeden.
SPRZĘT PRZECIW-POŻAROWY : drabina hakowa - jedna drabina zwykła - jedna bosak - jeden skrzynia na piasek - dwie hydronetka - jedna.
PRZEDMIOTY RÓŻNE : szczotki do zamiatania - jedna pędzle do bielenia - dwa szczotki do mycia - dwie szczotka do zamiatania - jedna wiadro - jedno, kosze na śmieci - dwa łopata - jedna flaga - jedna płótna dekoracyjne - dwa wapno - 1 metr deski dachówki - 3,6 m ku bramy ze szkłem - osiem ramy bez szkła - czternaście torba sanitarna - jedna.
BIBLIOTEKA : nauczycielska ogółem - 311 tomów, biblioteka TSL - 44,biblioteka szkolna ogółem - 751 tomów[siedemsetpiećdiesiąt jeden]
Dokumentacja : księga inwentarza bibliotecznego - jedna katalog alfabetyczny - jeden katalog działowy - jeden karty czytelników karty książki księga ubytków - jedna arkusze kontroli biblioteki -księgozbioru - dwa, księga broszur - jedna.
KANCELARIA : pieczęć podłużna z napisem : Kierownictwo Szkoły Podstawowej w Nowem Bystrem, pieczęć okrągła z godłem i napisem : Publiczna Szkoła Powszechna w Nowem Bystrem, pieczęć podłużna z napisem : Polski Czerwony Krzyż Koło w Nowem Bystrem, metryki szkolne - trzy, księga inwentarzowa - jedna kronika szkolna tom I i Ii dziennik podawczy - dwa teczka SKO - jedna książeczka oszczędnościowa PKO Nr.124255 D na której figuruje kwota 26 zł.20 gr. teczka komitetu rodzicielskiego - jedna książeczka PKO Nr.DC - 465544 na stanie 179 zł.50 gr., teczka druki czyste - jedna, teczka listy dzieci w wieku szkolnym - jedna ,teczka PCK - jedna teczka pisma przychodzące - jedna teczka kółka technicznego - jedna teczka kopie pism odesłanych - jedna teczka dożywiania - jedna teczka okólniki - jedna teczka pomoc dla biednych - jedna teczka plany, wykazy, sprawozdania - jedna mapa obwodu szkolnego - jedna księga uczniów - jedna teczka dzienników urz.Min.Ośw. - jedna teczka arkusze ocen - siedem dziennik protokółów rady pedagogicznej - jeden księga ocen uczniów którzy opuścili szkołę w latach 56/57, 57/58,arkusze ocen uczniów z lat -1933 do 1944,teczka plany roczne - jedna teczka ubezpieczeń - jedna dziennik hospitacyjny - jeden teczka arkusze spostrzeżeń - jedna książeczka członkowska GS-SCH.ze stanem 26 zł.37 gr. programy szkole różne - czterdzieści pięć sztuk karty zdrowiauczniów,stare akta dzienniki lekcyjne stare, dzienniki lekcyjne nowe - siedem sztuk.
PRZEDMIOTY RÓŻNE : szachy, warcaby, gry - trzy szt. w tym jedne nie kompletne czy znasz swój kraj - dwie w tym brak pionków połowy morskie - jedna[brak pionków],baca - jedna [brak pionków],nożyczki - jedna szt., przeźrocza - dziesięć sztuk.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Zdający Ob. Szeliga Jadwiga - podpis nieczytelny
Odbierający Ob. Sikora Władysław - podpis nieczytelny
Komisja : Bałek Maria - podpis czytelny - Bałek Maria
Staszel Władysław - podpis czytelny - Staszel Władysław