Nowy rok szkolny rozpoczęto w dniu 1.09.1960r.Grono nauczycielskie będzie pracować w składzie:

  • Władysław Sikora - po. Kier. szkoły
  • Kamila Toporowska - Nauczycielka języka polskiego
  • Maria Łacek - nauczycielka
  • Bronisława Skupień - nauczyciel
  • Irena Liber - nauczyciel
  • Ks.prob.Tadeusz Zalarski - nauka religii

Na etacie woźnego szkoły pracuje Andrzej Łuszczek.
Liczba uczniów wzrosła do 180,co przy trzech małych salach i dwóch dużych pełno wymiarowych utrudnia bardzo organizację i warunki pracy dydaktycznej szkoły.(...)
4.VI.1961r.
Komitet rodzicielski zorganizował dla dzieci zabawę z okazji Dnia dziecka.Grała kapela góralska: - Władysław Staszel, Jan Staszel - Organista, Franciszek Kula i Andrzej Słodyczka - Ksieźniok.Dzieci otrzymały paczki ze słodyczami.
22 czerwca 1961r.
Zakończyli rok szkolny uczniowie klasy VII. Rodzice zorganizowali swoim absolwentom wspólny podwieczorek z udziałem grona nauczycielskiego. Na zakończenie, przewodniczący komitetu rodzicielskiego - Władysław Staszel - wręczył wszystkim absolwentom upominki książkowe.(...)
24 czerwca 1961r.
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1960/61.Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe i książkowe.Współpraca w gronie nauczycielskim układała się w ciągu roku bardzo dobrze. Cały zespół pracował zgodnie i wydajnie. Na wyróżnienie zasłużyła p. Kamila Toporowska, która mimo podeszłego wieku i różnych zmartwień rodzinnych wkładała dużo wysiłku, by podnosić poziom nauczania języka polskiego w klasach starszych. Wynikiem dobrej pracy nauczycieli, jest przyjęcie 10 uczniów kl.VII do szkół ponad podstawowych [przy kilku kandydatach na jedno miejsce].W pracy wychowawczej nie napotykano na większe trudności.FOT-06 Absolwenci klasy VII. Od lewej do prawej:Stanisław Skubisz(siedzi),Anna Kiernia,Antonina Ogórek,Maria Kuźma,Józef Skubisz,Helena Bidzińska,Stanisław Krzysiak,Ludwika Staszel,Jan Bidziński,Ludwika Krzysiak,Bronisław Zubek,Maria Staszel,Stanisław Staszel,Maria Łacek,Anna Polak,Ludwika Potoczna,Jan Polak(siedzi)
Nauczyciele:Kamila Toporowska, Irena Liber, Władysław Sikora, Maria Łacek, Bronisława Skupień

 

 

Klasa siódma dla dorosłych.
Od października 1960 do maja 1961 nauczyciele prowadzili kurs wieczorowy klasy siódmej dla dorosłych.W wyniku egzaminu końcowego nadzorowanego przez Inspektorat Oświaty, świadectwa ukończenia klasy siódmej - ukończenia szkoły dla pracujących - otrzymało 15 osób z Nowego Bystrego,4 osoby z Zębu [w tym gosposia ks. proboszcza L. Mizery] i dwie osoby z Ratułowa.Jeden z absolwentów Jan Staszel-Zgielnica uczęszczał następnie do liceum dla pracujących w Zakopanem. Dochodził do Zakopanego pieszo.