Nowy rok szkolny rozpoczął się 1 września 1961r.Szkoły mają rozpocząć pracę nad przygotowaniem się do wprowadzenia reformy szkolnej.W naszej szkole w składzie grona nauczycielskiego nie zaszły zmiany.

24 i 25 października 1961r.
Lekarze z Nowego Targu przeprowadzili w szkole badania i szczepienia dzieci przeciw gruźlicy. U znacznej grupy dzieci stwierdzono objawy silnego zetknięcia się z zarazkami gruźlicy. Nie było jednak przypadku dzieci chorych na gruźlicę. W tym samym czasie, powiatowa lekarka szkolna K. Skwarczyńska, przeprowadziła wizytację sanitarną szkoły. Stwierdziła dobry stan czystości i higieny - dzieci, szkoły i jej otoczenia. Zwróciła uwagę na nadmierne zagęszczenie dzieci w 3 salach lekcyjnych.
20 czerwca 1962r.
Odbyło się uroczyste zakończenie nauki uczniów klasy VII. Na wspólnym podwieczorku z rodzicami i nauczycielami, absolwenci otrzymali upominki książkowe, które wręczył przedstawiciel komitetu rodzicielskiego.
23 czerwca 1962r.
Zakończono rok szkolny 1961/62. Po części artystycznej, dzieci otrzymały nagrody rzeczowe i świadectwa.