Rok szkolny rozpoczęto uroczystym porankiem z częścią artystyczną, a następnie wychowawcy spotkali się ze swoimi klasami.
W składzie grona nauczycielskiego zaszły zmiany. Kamila TOPOROWSKA na własną prośbę została przeniesiona do szkoły podstawowej w Lesznie pow. Pruszków. Starsza wiekiem z dużym zasobem doświadczenia pedagogicznego i życiowego, była dla nas młodych wzorem kształtowania postawy nauczycielskiej, otwartej na potrzeby dziecka. Przeżyła gehennę "wycinania" rodzin polskich na Kresach Wschodnich w 1939r. W zawierusze wojennej straciła męża. Dzięki pomocy zaprzyjaźnionej rodziny ukraińskiej, z dwojgiem małych dzieci przedostała się na tereny okupacji niemieckiej. Lata okupacji i okres powojenny to czas próby jej wytrzymałości fizycznej i zaradności w utrzymaniu i wychowaniu dzieci. Mimo ciężkich doświadczeń życiowych nigdy nikogo nie potępiała, nie przejawiała do nikogo nienawiści.Według niej "ludzie ludziom mogą wyrządzać wiele przykrości, ale jeden gest, jeden odruch niesienia pomocy, ratowania innego człowieka, daje obraz duszy człowieka tworzącego piękno miłości i przyjaźni ".Żyła i ubierała się skromnie, bo jako nauczycielka nie mogła sobie pozwolić na luksus.Jednak ze względu na swój urok i takt osobisty zdobyła sobie uznanie u rodziców, zaś uczniowie bardzo lubili lekcje przez nią prowadzone.Pani Kamilo - dziękujemy za wszystko co zdążyłaś zrobić dla naszej szkoły i życzymy powodzenia oraz pomyślności na wiele lat życia !.

Od 1 września 1963r. zorganizowano klasy I i II w Slodyczkach, jako filię tutejszej szkoły. Mieszkańcy Kuli i Słodyczek własnym kosztem postawili drewniany budynek w stanie surowym - dwie sale lekcyjne, holl, kuchnia oraz mieszkanie na poddaszu. Wydział Oświaty w Nowym Targu przeznaczył na wykończenie budynku 198 000 zł. W organizacji budowy wyróżnił się szczególnie Stanisław Zubek -Synkowski.Pracę w klasach filialnych poprowadzi nauczycielka Irena Liber.Na początek, do czasu ukończenia prac w nowym budynku, będzie uczyć w sali wynajętej i mieszkać u Jana Słodyczki -Pałuba.Dla Słodyczek i Kuli jest to wydarzenie wielkiej wagi. Maluchy będą miały blisko do szkoły, a do tej pory musiały pokonywać 3 - 4 km odległości z domu do szkoły. Nauczycielce, dzieciom i rodzicom życzymy dobrego startu i przyjaznej współpracy.
W nowym roku szkolnym będziemy pracować w składzie:

 • Władysław Sikora - kier.szkoły
 • Maria Łacek - nauczyciel
 • Bronisława Skupień - nauczyciel
 • Helena Łukaszczyk - nauczyciel
 • Łucja Kaczor - nauczyciel
 • Irena Liber - nauczyciel filii Słodyczki

20 czerwca 1964r.. Odbyło się uroczyste zakończenie nauki dla uczniów klasy VII.Wieczorem absolwenci spotkali się z rodzicami i nauczycielami na podwieczorku pożegnalnym.Na zakończenie wszyscy absolwenci otrzymali upominki książkowe.Byli zarazem moimi absolwentami w tutejszej szkole, bo uczyłem ich od klasy pierwszej do siódmej. Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżnieni zostali:

 • Krystyna Jarząbek - Śliwa
 • Janina Tylka - Jaś
 • Maria Bobak - Rumon
 • Maria Tylka - Maślany
 • Wincenty Lasak - Równiowski
 • Zofia Staszel - Brzega

23 czerwca 1964r. Odbyło się zakończenie roku szkolnego 1963/64.Z udziałem sekretarza GRN w Zębie Józefa Mozdyniewicza oraz przewodniczącego komitetu rodzicielskiego Władysława Staszela - Zawodziana.


Wyróżniający się w nauce uczniowie otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe. W ciągu minionego roku szkolnego poziom pracy szkoły uległ poprawie.Osiągnięte to zostało wysiłkiem zgodnej pracy całego zespołu nauczycielskiego. Efekty pracy szkoły ograniczane są jedynie bazą lokalową. Starania kierownictwa szkoły o włączenie budowy szkoły do planów powiatowych uwieńczone zostaną sukcesem. Otwiera się wreszcie szansa na możliwość dojazdu z materiałami budowlanymi. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy prace budowlane.