1 września 1964r odbyła się w szkole uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Ze składu nauczycielskiego odeszła Maria Łacek, która ze względu na warunki rodzinne otrzymała przeniesienie do pracy w Zębie. W Nowem Bystrem pracowała 8 lat. Dzięki swej pracowitości zdobyła dobre doświadczenie w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pozostawia po sobie duży dorobek pedagogiczny. Łatwo nawiązywała kontakt z dziećmi i ich rodzicami. W zespole nauczycielskim była towarzyska, zgodna i uczynna. Wszyscy życzymy jej sukcesów i koleżeńskich układów na nowym miejscu pracy. Będziemy pracować w składzie:

  • Władysław Sikora - kier. szkoły
  • Bronisława Skupień - nauczyciel
  • Helena Łukaszczyk - nauczyciel
  • Łucja Kaczor - nauczyciel
  • Janina Hyrczyk - nauczyciel
  • Katarzyna Szpernoga - nauczyciel
  • Irena Liber - nauczyciel filia Słodyczki

15 stycznia 1965r. Odbyła się w szkole impreza choinki noworocznej.Po części artystycznej, dzieci bawiły się przy kapeli góralskiej. Na zakończenie otrzymały paczki ze słodyczami.
19 czerwca 1965r.
Odbyła się uroczystość zakończenia nauki dla uczniów klasy VII. Szkołę opuściło 23 absolwentów. Po południu odbyło się spotkanie pożegnalne absolwentów z udziałem rodziców i nauczycieli. Na zakończenie przew. komietu rodzicielskiego wręczył młodzieży pamiątkowe upominki książkowe.
24 czerwca 1965r.
Zakończyliśmy rok szkolny 1964/65. Dla nauczycieli był to bardzo pracowity rok. Z uwagi na prowadzone prace budowlane, szczególną uwagę zwracaliśmy na bezpieczeństwo dzieci. Dzięki temu w ciągu roku nie doszło do żadnego nieszczęśliwego wypadku. W naszych obecnych warunkach należy to uznać za sukces.