1 września 1966r..odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1966/67. Jest to równocześnie 101 rok nauki w tutejszej szkole.
W składzie grona nauczycielskiego zaszły zmiany. Bronisława Kozub została przeniesiona na własną prośbę do pracy w Tylmanowej, a Irena Łukaszczyk do Poronina. Obie nauczycielki pracowały w tutejszej szkole przez 7 lat. W tym czasie ukończyły studium nauczycielskie, nabrały dobrych szlifów pedagogicznych. Wykazały się pracowitością, obowiązkowością i koleżeńskością. W szkole i w środowisku cieszyły się uznaniem za dobre podejście do dzieci i sprawiedliwą ocenę ich wiadomości. Z naszej strony towarzyszą im życzenia dobrych sukcesów w pracy i w życiu rodzinnym. Obecnie będziemy pracować w składzie:

 • Władysław Sikora - kier. szkoły
 • Jan Otręba - nauczyciel
 • Janina Lasak - nauczyciel
 • Łucja Kaczor - nauczyciel
 • Helena Łacek - nauczyciel
 • Janina Skupień - nauczyciel
 • Anna Kowalczyk - nauczyciel filii Słodyczki

Z nowym rokiem rozpoczął się ostatni etap reformy szkolnej. Naukę rozpoczęli uczniowie klasy VIII, tym samym obowiązek szkolny został wydłużony o jeden rok.


5 listopada 1966r.
Dla Nowego Bystrego jest to dzień historyczny. Odbyła się podwójna uroczystość:

 1. Oddanie do użytku nowozbudowanego budynku szkolnego
 2. Nadanie naszej szkole imienia słynnego sportowca - Bronisława Czecha.

W uroczystości wzięli udział między innymi: - Alfred Potoczek - sekretarz KP PZPR - Mieczysław Adamczyk - podinspektor szkolny - dr Dereziński - prezes AZS Zakopane - Stanisława i Janina Czech - siostry Bronisława Czecha - ks. prob. Augustyn Dewera - parafia Nowe Bystre - Kazimierz Nenko - inż. nadzoru przy budowie szkoły - A. Bielicki - dyr. Zakładów Chemicznych w Bieruniu Starym - Jan Bartol i J. Mozdyniewicz GRN Ząb - Izydor Łuszczek - współwięzień Br. Czecha w Oświęcimiu - rodzice, młodzież i nauczyciele. Ks.Proboszcz Dewera był jednym z pierwszych gości. Dyskretnie obszedł pomieszczenia nowej budowy i wykonał swoją powinność bez udziału publiczności. W czasie uroczystości kręcił film kamerą wąskotaśmową. Przy wejściu do budynku szkolnego nastąpiło tradycyjne przecięcie wstęgi biało-czerwonej. Następnie po przywitaniu gości i przemówieniu kierownika szkoły, podinspektor szkolny Mieczysław Adamczyk odczytał akt nadania szkole imienia BRONISŁAWA CZECHA.Inż. K. Nenko zapoznał gości z kosztami budowy szkoły. Wszystkie nakłady pieniężne zamykają się kwotą 2 100 000 zł. W tym wkład społeczny ludności obwodu szkolnego Nowe Bystre ma wartość 287 000 zł. Zakłady Chemiczne Bieruń Stary wpłaciły 650 000 zł. Pozostałe koszty poniosła Powiatowa Rada Narodowa z funduszu popierania czynów społecznych. W wyniku rozbudowy, szkoła uzyskała:

 • zastępczą salę gimnastyczną
 • sześć sal lekcyjnych
 • kuchnię z zapleczem
 • instalację wod - kan i WC
 • pomieszczenie na szatnię
 • mieszkanie służbowe dla kier. szkoły

Zdjęcie nowego budynku zostało zamieszczone na plakacie reklamującym budownictwo szkół w czynach społecznych. Cały cykl budowlany trwał 27 miesięcy, co przy trudnościach w przydziale materiałów budowlanych i prowadzeniu prac czynem społecznym, należy uznać za duży sukces.
Wszyscy goście z Zakopanego gratulowali nam pomysłu nadania szkole imienia Br. Czecha. Jesteśmy pierwszą i jedyną na Podhalu szkołą , która będzie nosić to imię. Izydor Łuszczek ze łzami w oczach, ze wzruszeniem przemawiał do zebranych, że jego kolega i współwięzień znalazł wreszcie miejsce, gdzie będzie przykładem dobrego, patriotycznego wychowania. Bardzo wzruszone były również siostry Br. Czecha. Działacze SNPTT zobowiązali się świadczyć pomoc sportową uczniom naszej szkoły. Goście z Bierunia Starego byli zachwyceni zespołem góralskim , naszymi kelnerkami ubranymi w góralskie stroje, kapelą góralską i naszą goscinnością. W części artystycznej wystąpił szkolny zespół regionalny kierowany przez Wojciecha Molka - Sałotkę. Następnie gości przyjęto obiadem w nowym budynku, a w starym zorganizowano zabawę, która trwała do rana następnego dnia. FOT-19FOT-20FOT-22FOT-21


Franciszek Zubek-Majcher Przewodniczący komitetu rozbudowy szkoły 1961 - 1966.