4 września 1967r. rozpoczęto uroczyście nowy rok szkolny. Zespół nauczycielski będzie pracował w składzie:

  • Władysław Sikora - kier. szkoły
  • Jan Otręba - nauczyciel
  • Janina Skupień - nauczyciel
  • Łucja Styrczula - nauczyciel
  • Janina Lasak - nauczyciel
  • Maria Nosowicz - nauczyciel
  • Wojciech Chowaniec - nauczyciel
  • Anna Kowalczyk - nauczyciel filia Słodyczki

14 stycznia 1968r Zorganizowano dla dzieci zabawę noworoczną. Po przejeździe kuligiem, dzieci otrzymały gorący posiłek i słodycze. Następnie odbyła się część artystyczna i zabawa przy choince.
3 czerwca 1968r. Zorganizowano w szkole święto sportu oraz imprezę z okazji MDDZ. Dzieci startowały w biegach, skokach i grach zespołowych. Po zawodach sportowych dzieci otrzymały paczki ze słodyczmi, a następnie bawiły się na sali gimnastycznej przy adapterze.

15 czerwca 1968r.
Odbyła się uroczystość zakończenia nauki w klasie VIII. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 25 absolwentów. Wieczorem odbyło się spotkanie absolwentów z rodzicami i nauczycielami przy herbatce i słodyczach. Na zakończenie młodzież otrzymała upominki książkowe.

22 czerwca 1968r.
Zakończono rok szkolny 1967/68. W zespole nauczycielskim był to rok urlopów macierzyńskich i zwolnień lekarskich, co wymagało częstych zmian organizacji pracy szkoły. Mimo tego, szkoła poczyniła dalszy krok w zakresie podnoszenia poziomu nauczania. Wynikiem tego jest fakt, że 13 absolwentów złożyło egzaminy wstępne i zostali przyjęci do szkół średnich. FOT-26