2 września 1968r Rozpoczął się nowy rok szkolny.Ze składu grona nauczycielskiego odeszły:

1.Maria Nosowicz otrzymała przeniesienie służbowe do Warszawy. Swoim krótkim pobytem w naszej szkole, wniosła znaczne ożywienie nauczania języka polskiego. W życiu codziennym była żywotna, energiczna, dowcipna i koleżeńska.
2.Łucja Styrczula po pięcioletnim pobycie w tutejszej szkole, uzyskała przeniesienie do SP nr. 6 w Nowym Targu. U nas wykazała się pracowitością i zdyscyplinowaniem. Pracowała społecznie w radzie przy kawiarni Książki i Prasy "Ruch".
3.Anna Kowalczyk po dwuletniej pracy w klasach filialnych Słodyczki, uzyskała przeniesienie do jednej ze szkół w Łodzi. Miała trudności z mieszkańcami ,którzy chcieli często organizować w klasach zabawy dochodowe z piwem i alkoholem. Jej mąż miał trudności z pracą, musiał w każdy dzień dochodzić pieszo do Zakopanego. Przekonali się, że środowisko wiejskie wymaga poświęcenia i zahartowania.
W tym roku szkolnym będziemy pracować w składzie:

  • Władysław Sikora - kier. szkoły
  • Jan Otręba - nauczyciel
  • Wojciech Chowaniec - nauczyciel
  • Janina Skupień - nauczyciel
  • Janina Lasak - nauczyciel
  • Maria Malara - nauczyciel
  • Stanisława Strączek - nauczyciel
  • Anna Dziedzic - nauczyciel
  • Wiktoria Majerczak - nauczciel filii Słodyczki

7 stycznia 1969r. Zorganizowano w szkole dla dzieci imprezę noworoczną. Po przejeżdzie kuligiem do Zębu i spowrotem, dzieci otrzymały gorące kakao, ciasto i słodycze. Następnie odbyła się zabawa przy magnetofonie. W organizacji imprezy, dużą pomocą służyli nam rodzice dzieci z klas starszych.
2 czerwca 1969r. Zorganizowano dla dzieci "Święto sportu" i zabawę z okazji MDDZ. Wszystkie dzieci startowały w biegach na 60 , 100, 200 i 500 metrów, w rzutach piłką palantową i w grach zespołowych. W trakcie zabawy dzieci otrzymały paczki ze słodyczami. Nauczyciel Wojciech Chowaniec wyróżnił się dobrym przygotowaniem i przeprowadzeniem zawodów sportowych z dziećmi.
17 czerwca 1969r.
Odbyła się uroczystość zakończenia nauki w klasie VIII. Trzech uczniów nie otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Wśród absolwentów rada pedagogiczna wyróżniła : Janinę Kulę, Marię Zubek , Antoninę Zubek i Annę Fudalę - Krzyś.
Wieczorem absolwenci spotkali się z rodzicami i nauczycielami przy herbatce i słodyczach. Na zakończenie młodzież otrzymała upominki książkowe.
21 czerwca 1969r.
Nastąpiło zakończenie roku szkolnego 1968/69.