Z dniem 1 września Wojciech Chowaniec otrzymał przeniesienie służbowe do Szkoły Podstawowej w Poroninie.W naszej szkole włożył duży wysiłek w usportowienie młodzieży. Wydział Oświaty rozwiązał umowę o pracę z Wiktorią Majerczak i wyraził zgodę na przeniesienie jej do powiatu kaliskiego.

Grono nauczycielskie:

  • Władysław Sikora - kier. szkoły
  • Jan Otręba - nauczyciel
  • Janina Skupień - nauczyciel
  • Janina Lasak - nauczyciel
  • Maria Malara - nauczyciel
  • Stanisława Strączek - nauczyciel
  • Anna Dziedzic - nauczyciel
  • Helena Wyrostek - nauczyciel filii Słodyczki

13 czerwca 1970r. Odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów klasy VIII. Stanowili oni dobry zespół ,zaangażowany w nauce i działalności społecznej. Szczególnie wyróżniały się uczennice : Anna Zubek - Majcher, Antonina Bukowska - Gruskularz, Janina Tylka - Michniocek, Janina Bobak - Rumon, Stanisława Jarząbek - Śliwa, Antonina Złoza oraz kuzynki Maria I i Maria II Zubek - Synkowskie. Na 20 absolwentów 2 pozostało w domu ,a 18 zdało egzaminy wstępne i zostali przyjęci do szkół ponadpodstawowych., FOT-27