2 września 1970r. Rozpoczęto uroczyście rok szkolny 1970/71

Z grona nauczycielskiego odeszła Janina Lasak, która otrzymała przeniesienie służbowe do SP nr.2 w Starem Bystrem. Była rzetelną i sumienną nauczycielką. Wyróżniała się w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Znacznie podniosła poziom nauczania fizyki i matematyki. Łatwo nawiązywała kontakt z dziećmi i była przez nie lubiana. W zespole nauczycielskim była koleżeńska i szczera. Nauczyciele i dzieci życzą jej podobnych sukcesów na nowej placówce. W szkole będziemy uczyć w składzie :

Władysław Sikora - po. Kier. szkoły
Jan Otręba - nauczyciel
Janina Skupień - nauczyciel
Stanisława Miętus - nauczyciel
Anna Dziedzic - nauczyciel
Maria Malara - nauczyciel
Helena Wyrostek - nauczyciel filii Słodyczki
16 czerwca 1971r
Odbyła się w szkole uroczystość pożegnania absolwentów klasy VIII. Rada pedagogiczna przyznała odznaki "Wzorowy Uczeń" Józefowi Zubkowi - Synkowski, Marii Piczóra i Ludwice Tylce - Michniocek. W ciągu roku szkolnego : Stanisław Gocoł, Stanisław Staszel, Elżbieta Stopka i Ludwika Tylka nie opuścili ani jednego dnia nauki, a Maria Piczóra i Anna Michniak - Miś opuściły tylko po 1 dniu ! Po południu absolwenci spotkali się z rodzicami i nauczycielami przy herbatce i słodyczach. Na zakończenie przew. kom. rodzicielskiego wręczył młodzieży upominki książkowe.
23 czerwca 1971r
Zakończono rok szkolny 1970/71.Po części artystycznej dzieci otrzymały nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce oraz świadectwa. Rada pedagogiczna przyznała 28 uczniom odznakę: "Wzorowy Uczeń". W ciągu roku szkolnego 26 uczniów nie opuściło ani jednego dnia nauki, a 22 uczniów tylko po jednym dniu. W zamian 8 uczniów z końca listy opuściło łącznie 255 dni nauki. W czytelnictwie wyróżniono 21 uczniów. Wśród nich : Anna Bobak - 123, Maria Pitoń - 118, Maria Gocoł - 118, Ryszard Sikora - 85 . Średnio 25,5 książek na 1 ucznia.
W minionym roku szkolnym zakończyły prace w naszej szkole : Maria Malara i Anna Dziedzic - Kuźma. Maria Malara jako polonistka przez trzy lata włożyła bardzo duży wysiłek w poprawę wyników nauczania języka polskiego w klasach V do VIII. Cicha i nieśmiała, ale lubiana i ceniona za pracowitość i szczerość. Otrzymała pracę w jednej ze szkół Warszawa Praga - Północ. Anna Dziedzic - Kuźma po dwóch latach pracy, ze względu na warunki rodzinne zmuszona była przenieść się bliżej domu rodzinnego. Otrzymała pracę w SP Czerwienne Górne. FOT-28