Od 1 września 1980 r. Dyrektorem Szkoły zostaje ponownie Władysław Sikora. Zespół nauczycielski będzie pracował w składzie :

  • Władysław Sikora - dyr. szkoły
  • Janina Skupień - nauczyciel
  • Lucyna Kotarba - nauczyciel
  • Jan Otręba - nauczyciel
  • Ludwika Jarząbek - nauczyciel
  • Stanisława Miętus - nauczyciel
  • Zofia Szwajnos - nauczyciel
  • Alicja Nowicka - nauczyciel
  • Gertruda Zygor - nauczyciel filia Słodyczki

Z dniem 15 sierpnia 1980r. Nauczycielki : Jolanta Pyś i Anna Kołodziej otrzymały przeniesienia służbowe do szkół w innych miejscowościach.
Zakończenie roku szkolnego 1980/1981
Wyróżnieni za 100% frekwencję:
Janina Małkuch, Mieczysław Staszel, Józef Bubla, Maria Bobak, Halina Kula
W czytelnictwie wyniki mierne - 2 505 wypożyczeń tj. 15 książek na jednego ucznia. Uczniowie wyróżnieni :
Stanisław Polak - 94, Krzysztof Potoczny - 62, Józef Bubla - 50, Andrzej Korabik - 50, Anna Molek - 48
Za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie z klas IV do VIII zostali wyróżnieni:
Danuta Bednarz, Anna Jarosz, Wojciech Kokoszka, Mulica Danuta, Krystyna Opacian, Dorota Otręba, Krystyna Michniak, Anna Polak, Grażyna Staszel, Krystyna Staszel, Mieczysław Staszel, Małgorzata Skupień, Maria Fudala, Maria Skubisz, Maria Lasak, Antonina Kęsek, Anna Skubisz, Jan Kula, Krzysztof Potoczny, Janina Gruszka, Małgorzata Łacek, Roman Michniak
Osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej :
* szkolny zespół regionalny - I miejsce na przeglądzie ogólnopolskim [PSS - "Społem"].
* II miejsce w konkursie gawędy i recytacji im.St.Kubińca
* II miejsce w konkursie gawędy i recytacji im. Andrzeja Florka
* nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych
* zebrano 4,5 t złomu żelaza
* przeprowadzono wiosenne sanitarne czyszczenie potoku "Bystry"