Zespół Szkół w Nowem Bystrem

W skład Zespołu Szkół w Nowem Bystrem wchodzą:

 1. Szkoła Podstawowa imienia Bronisława Czecha w Nowem Bystrem wraz z podporządkowaną jej organizacyjnie Szkołą Filialną na Słodyczkach 
 2. Gimnazjum w Nowem Bystrem 

W Szkole Podstawowej- w tym w Filii na Słodyczkach istnieją oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego dla sześciolatków.

 • Zasięg terytorialny (obwód) Szkoły Podstawowej stanowi cała wieś Nowe Bystre w Gminie Poronin, budynek nr 109 we wsi Bustryk w Gminie Poronin i budynki od numeru 307 do numeru 354 we wsi Ratułów w Gminie Czarny Dunajec.
 • Zasięg terytorialny (obwód) Gimnazjum stanowi wieś Nowe Bystre w Gminie Poronin.
 • Zespół Szkół jest szkołą publiczną.
 • Organem prowadzącym Zespół Szkół jest Gmina Poronin.
 • Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek nr 61 w Nowem Bystrem – Gmina Poronin – powiat tatrzański.
 • Siedzibą Filii jest budynek nr 180 B w Nowem Bystrem (przysiółek Słodyczki) – Gmina Poronin – powiat tatrzański.
 • Szkole i Gimnazjum imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Zespołu Szkół lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 • Nazwa Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy Zespołu Szkół i nazwy Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum.
 • Nazwa Zespołu Szkół jest używana w pełnym brzmieniu.
 • W Zespole Szkół działają: Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół, Rada Rodziców Zespołu Szkół, Rada Zespołu Szkół i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej i Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

Statu Zespołu Szkół w Nowem Bystrem - pełny tekst