Zarząd OSP w Nowem Bystrem

 • Prezes: Andrzej Galica
 • Wiceprezes: Stanisław Staszel
 • Naczelnik: Józef Bubla
 • Zastępca naczelnika: Jan Mrugała
 • Skarbnik: Tomasz Naglak
 • Gospodarz: Jan Antolak
 • Kronikarz: Grażyna Staszel
 • Sekretarz: Zbigniew  Zubek
 • Członkowie zarządu: Damian Kowalczyk, Grzegorz Naglak


Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczacy: Krzysztof Pitoń
 • Członek: Wojciech Zubek
 • Członek: Adam Zubek