Wprowadzenie do Kroniki OSP Nowe Bystre

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowem Bystrem prowadzona jest od początku jej działalności, czyli od lipca 1925 roku. Upamiętnione w niej zostały ważne wydarzenia oraz ludzie  których aktywność przyczyniła się do powstania i rozwoju straży.  Na jej stronach odnajdujemy nie tylko zapisy dotyczące naszego OSP, ale i te opisujące Nowe Bystre, Podhale, Polskę i świat.

Dzięki przychylności obecnego Zarządu OSP Nowe Bystre uzyskaliśmy możliwość udostępnienia zapisów i fotografii z kroniki. Przygotowanie jej internetowej wersji wymaga jednak czasu i ogromnego nakładu pracy. Dzięki Agacie Zubek, która zjęła się jej opracowaniem mamy możliwość zapoznać się z zapisami Kroniki OSP z lat 1972 - 1997 prowadzonymi przez Pana Władysława Sikorę ówczesnego Sekretarza Zarządu i od 1997 roku do czasów wspólczesnych, kiedy dalsze prowadzenie kroniki rozpoczęła nowa Sekretarz Zarządu Pani Grażyna Staszel.

Zapisy z lat 1925 – 1972 zawierają głównie protokoły posiedzeń i są obecnie w opracowaniu. 

Zachętą do zapoznania się z treścią Kroniki niech będzie fragment epilogu z 1997 roku:   

Czytając zapisy niniejszej kroniki, nasuwają się wnioski i myśli na temat szybkości ludzkiego zapominania, łatwości odstawiania ludzi zasłużonych na boczne tory, czasem nawet bez jednego słowa podziękowania za to, co zrobili dla nas, żeby nie chodzić po błotnistych, kamienistych drogach, korzystać z urządzeń i pomieszczeń OSP, uczyć się w wygodnych salach lekcyjnych, dojeżdżać do pracy itp. Dlatego czytelniku, przeglądając tę kronikę , pomyśl ciepło o ludziach, których sylwetki wypełniają jej kartki i za ich przykładem staraj się bezinteresownie zmieniać na lepsze warunki życia w naszej wiosce. Czytając kronikę nabierzesz przekonania, że Twoi dziadkowie i ojcowie wielkim trudem i oddaniem wybijali naszej wiosce okna i drogi na świat. Nie pozwólcie, aby ich dorobek zatrzymał się w miejscu, prowadźcie ich dzieła ciągle do przodu.