Kronika 1972 - 1979

1972

Dnia 24.IX.1972 r. odbyła się uroczystość oddania do użytku motopompy zakupionej częściowo przy wkładzie społecznym mieszkańców wsi Nowe Bystre.
W uroczystości wzięły udział jednostki OSP – Ząb, Ratułów, Czerwienne i Ciche Dolne.
Po uroczystościach oficjalnych odbył się żołnierski obiad, a następnie zabawa taneczna.
Oby mało było wypadków potrzeby używania nowo nabytej motopompy, zaś w akcji niech zawsze służy sprawnie i skutecznie.
Nowe Bystre 24.IX.1972

Z okazji przekazania motopompy dla OSP Nowe Bystre, Redakcja „Gazety Krakowskiej” w dniu 26.IX zamieściła następującą notatkę:

 

1974

Dnia 1.IX.1974 w OSP Nowe Bystre odbyła się uroczystość 50-lecia istnienia Straży Pożarnej. W uroczystości wzięły udział jednostki OSP Ciche Górne nr 2, Ratułów Dolny, Ratułów Górny, Ciche Środkowe, Ciche Górne, Podczerwone, Ciche Dolne nr 1 oraz OSP Stare Bystre oraz liczna rzesza mieszkańców N. Bystrego. Po oficjalnych uroczystościach odbył się występ zespołu góralskiego oraz żołnierski obiad po czym uroczysta zabawa taneczna.

Z okazji 50-lecia istnienia OSP wielu gości wpisało tu swoje życzenia między innymi wpisał się Powiatowy Komendant Straży kpt. Cepuch Kazimierz, który swą osobą zaszczycił obecność na tej pięknej uroczystości. Napłynęły również życzenia i z dalsza jak od członka honorowego tutejszej straży ks. Augustyna Dewery, który życzył: „Oby jeszcze nie jeden jubileusz w radości i spokoju mogliśmy razem przeżywać tego Wam i sobie z całego serca życzę.”

1974_08_28_list


Drodzy druhowie!
Obowiązki duszpasterskie nie pozwalają mi razem z Wami przeżywać jubileuszu, ale sercem jestem z Wami.
Oby jeszcze nie jeden jubileusz w radości i spokoju mogliśmy razem przeżywać, tego Wam i sobie z całego serca życzę – honorowy członek OSP Nowe Bystre KS. Augustyn Dewera.
Na doraźne potrzeby dołączam swój skromny udział 500 zł.


1977

W związku z Rozporządzeniem Ministra Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 16.06.77 w sprawie zniesienia, utworzenia i zmiany granic gmin, oraz ustalenia siedzib gminnych organów władzy i administracji państwowej w województwie nowosądeckim – Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Nowym Targu zawiadamia, że z dniem 16.07.77 nadzór operacyjny nad Waszą Ochotniczą Strażą Pożarną przejęła Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Zakopanem. W związku z powyższym Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Nowym Targu składa serdeczne podziękowania Druhowi Naczelnikowi, Zarządowi OSP oraz wszystkim druhom strażakom za aktywną pracę społeczną w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, oraz życzenia zdrowia, sukcesów w pracy zawodowej i społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Komendant Rej. K. S. P.
kpt. poż. Kazimierz Cepuch.

 

1978

Przez minione lata w miejscowej straży nic ważnego nie zaszło.

 

 

W dniu 22.08.1978 zmarł zasłużony strażak drugi Komendant straży od czasu jej powstania ob. Józef Staszel "Zosiok", który piastował stanowisko Naczelnika przeszło 40 lat. W dniu 26.08.1978 odbył się uroczysty pogrzeb. Wzięły udział sąsiednie jednostki w obrzędach pogrzebowych, nad trumną słowo pożegnalne wygłosił były Komendant Wł. Molek, któremu nieżyjący komendant przekazał to stanowisko. Również w tym roku podczas Świąt Bożego Narodzenia pożegnał szeregi straży były dowódca plutonu Wł. Fudala długoletni członek i aktywista miejscowej straży.